Unicode türkçesi Unicode nedir

  • Evrensel kod.
  • Bilgisayarlardaki karakterleri temsil eden 16 bitlik kod (ascıı'ye benzer, fakat çok büyük sayıda karakter içeren ve dünyadaki tüm dillerin tüm alfabelerini kullanabilen).
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Uluslararası dil desteği.

Unicode ingilizcede ne demek, Unicode nerede nasıl kullanılır?

Unicolor : Tek renkli.

Unicolored : Tek renkli.

Unicolour : Tek renkli.

Unicoloured : Tek renkli.

Unicom : Enerji ürünleri ve kamu kolaylık hizmetleri tedarikçisi. Bir amerikan enerji şirketi. Illinois'te ana merkezi bulunan bir amerikan şirketi.

Uterus unicornous : Tek boynuzlu döl yatağı. Uterus unikornis. Servikslerden birinin tepe kısmı hariç diğer kornunun hiç bulunmadığı veya çok az geliştiği tek kornudan ibaret döl yatağı, uterus unikornis. yerinde bağ dokudan bir şerit bulunur ve etkilenen tarafta yumurtalık, yumurta kanalı ve böbrek de bulunmayabilir.

Unicef : Tüm dünyadaki çocukların temel ihtiyaç ve haklarını savunan ve çocukların kendi tam potansiyellerine ulaşmaları için fırsatların artırılmasına yönelik çalışan birleşmiş milletler kuruluşu. Birleşmiş milletler uluslararası çocuklara yardım fonu.

Unicorns : Tek boynuzlu at.

Unicorn fish : Deniz gergedanı.

Unicornous : Unikornöz. Tek boynuzu olan. Tek boynuzlu.

 

İngilizce Unicode Türkçe anlamı, Unicode eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unicode ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abort : İmtina etmek. Lağvetmek. Dölütünü düşürtmek. Durdurmak. Dayandırmak. Ölü çocuk doğurmak. Uşak salmak. Düşürtmek (dölütü). Bir işi yarım bırakmak.

Absolute device : Salt aygıt. Mutlak aygıt.

Accelerator key : Kısayol tuşu. Hızlandırma tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş. İvmelendirme tuşu.

Encipher : Şifreyi çözme. Şifre etmek. Şifrelemek. Kapamak. Kriptolamak. Kodlamak.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Universal code : Genel kot. Bütün organizmalarda aynı amino asit için olan kodon. genel kod.

Code : Kanun. Simgeler vererek sınıflandırma işlemi. Şifreyle yazmak. Düğümlemek. Şifre ile yazmak. Şifrelemek. Kural. Şifre. Kodlamak. Kanun haline getirmek.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı.

Encrypt : Bir mesajı (özellikle de bir sırrı) kodlara dönüştürmek. Şifrele. Şifrelemek. Kodlamak. Kriptolamak.

Unicode synonyms : imaginary creature, imaginary being, cypher, convert, access mechanism, access control entry, abnormal end, abbreviate, access key, accent char, absolute loader, access control, inscribe, cipher, acception, abstract syntax tree, write in code.

 

Unicode zıt anlamlı kelimeler, Unicode kelime anlamı

Decode : Deşifre etmek. Kod açmak. Düğümçözmek. Veriye önceden uygulanmış bir düğümün etkisini kaldırmak üzere, veriyi ters yönde çevirmek. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Kod çözmek. Kodçözmek. Çözmek. Şifreyi çözmek. Şifreli yazıyı okumak.