Uraz nedir, Uraz ne demek

Uraz; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Baht, şans: Uraz olmayınca üvez olmaz.

Uraz isminin anlamı, Uraz ne demek:

Talih, şans. Uraz ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Uraz tanımı, anlamı

Uraza : Hediye, armağan. Konuğa çıkarılan yiyecek

Urazlı : Talihli, kutlu.

Talih : Şans.

Olmaz : İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün. Yapılamayacak iş, tutum ya da davranış.

Üvez : Gülgillerden, orta boylu bir ağaç (Pirus sorbus). Sivrisineğe benzer bir böcek. Bu ağacın muşmulaya benzeyen yemişi.

Tali : İkinci derecede olan, ikincil.

Şans : Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum. Bir olayın olabilirliği.

Olma : Olmak işi.

Baht : Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği yaşayış biçimi, kader, talih. Şans.

Diğer dillerde Urasil anlamı nedir?

İngilizce'de Urasil ne demek ? : uracil