Vücutça nedir, Vücutça ne demek

Vücutça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Vücut bakımından, vücudun durumuna göre

"Vücutça" ile ilgili cümleler

  • "Kafaca, vücutça dinlenmeye ihtiyacım var." - F. R. Atay

Vücutça anlamı, kısaca tanımı:

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Bakım : Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Bakımından : Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından. -e göre.

Göre : Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran.

Diğer dillerde Vücutça anlamı nedir?

Fransızca'da Vücutça : physiquement