Vakıf toprağı nedir, Vakıf toprağı ne demek

  • Vakfın mülkiyeti altında olan toprak veya arazi

Vakıf toprağı kısaca anlamı, tanımı:

Vakıf : Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmî bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.

Mülkiyet : Sahiplik.

Altın : Bu elementten yapılmış. Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au).

Toprak : Kara. Ülke. Memleketli. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

Arazi : Yeryüzü parçası, yerey, toprak. Yer.