Vergi yükümlüsü nedir, Vergi yükümlüsü ne demek

  • Vergi vermek zorunda olan gerçek veya tüzel kişi, vergi mükellefi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Vergi yükünü çeken gerçek veya tüzel kişi. Vergi yükümlüsü her zaman vergi mükellefi olmayabilir. zıt anlamlısı verginin ileriye yansıması, vergi mükellefi

Bilimsel terim anlamı:

Vergiyi ödemekle zorunlu olan kişi.

İngilizce'de Vergi yükümlüsü ne demek? Vergi yükümlüsü ingilizcesi nedir?:

tax responsible, tax payer

Vergi yükümlüsü kısaca anlamı, tanımı:

Vergi : Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik. Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.

Yükümlü : Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef.

Yüküm : Yükümlülük.

Vermek : Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Sahip olmasını sağlamak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Tespit etmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Doğurmak. Herhangi bir duruma yol açmak. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Ödemek. Ondan bilmek, atfetmek. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Kazandırmak, katmak. Satmak. Yaymak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Dayamak. Ayırmak, harcamak. Bırakmak veya bağışlamak.

 

Gerçek : Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Gerçeklik. Doğruluk. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Yalan olmayan. Temel, başlıca, asıl.

Tüzel : Hükümle ilgili, hükmi. Hukukla ilgili, hukuki, hukuksal.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Mükellef : Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış. Vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş. Yükümlü.

Diğer dillerde Vergi yükümlüsü anlamı nedir?

İngilizce'de Vergi yükümlüsü ne demek? : n. ratepayer

Fransızca'da Vergi yükümlüsü : contribuable [le][la]

Almanca'da Vergi yükümlüsü : steuerpflichtig

Rusça'da Vergi yükümlüsü : n. налогоплательщик (M)