Wrap türkçesi Wrap nedir

 • Katlamak.
 • Örtmek.
 • Bükmek.
 • Sermek.
 • Örtü.
 • Paketlemek.
 • Bürünmek.
 • Paket yapmak.
 • Yaymak.
 • Sargı.
 • Sarınmak.
 • Paketlenmek.
 • Bürümek.
 • Koymak.
 • Sarmak.
 • Şal.
 • Sarmalamak.
 • Dolamak.

Wrap ile ilgili cümleler

English: Could you wrap them up separately?
Turkish: Onları ayrı ayrı sarar mısınız?

English: Are you going to eat here or do you want us to wrap it?
Turkish: Burada mı yiyeceksiniz, paket mi yapalım?

English: Can you wrap these neatly for me?
Turkish: Bunları benim için düzgünce paketler misiniz?

English: Could you wrap this for me?
Turkish: Bunu benim için sarar mısınız?

English: Could you gift wrap it?
Turkish: Onu hediye paketi yapar mısınız?

Wrap ingilizcede ne demek, Wrap nerede nasıl kullanılır?

Wrap around : Sarma. Sarmalamak. Metin çevresinde kaydırır. Etrafında dönme. Sarmak. Bowlingde 6'ncı lobutun 10'uncu lobutu neredeyse vurduğu ancak doğrudan etrafında döndüğü ve devirmediği atış (bowling).

Wrap it up : Kesmek. Bitirmek. Kısa kesmek.

Wrap oneself up : Bürünmek. Sarınmak. Sıkı giyinmek. Sarınıp sarmalanmak.

Wrap text : Metni kaydır. Metni sar.

Wrap to ruler : Cetvele kaydır.

Wrap up : Paket yapmak. Özetlemek. Sarmak (paket). Sarıp sarmalamak. Sona erdirmek. Ambalaj yapmak. Gizlemek. Son vermek. Sıkı giyinmek. Paketlemek.

 

Gift wrap : Hediye paketlemek. Hediye paketi yapmak.

No wrap : Kaydırma yok. Sarma yok.

Wrap up a parcel : Paket yapmak. Paketlemek. Bir paketi kaplamak.

Word wrap : Sözcük kaydırma. Sözcük kaydır. Sözcük sarmak. Sözcük sarma. Kelime kaydırma. Bir bilgisayarın kenar mesafeyi aştığında tüm sözcükleri bir sonraki satıra aktarma becerisi.

İngilizce Wrap Türkçe anlamı, Wrap eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wrap ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Links : Bağlantılar. Etriye. Sahildeki çimli kumul. Golf sahası.

Curves : Eğriler. Bükülmek. Eğilmek. Kavis çizmek. Eğmek.

Enfolded : Kucaklanmış ve bağrına basılmış. Katlanmış. Sarılmış. Kucaklamak. Kıvırmak.

Covering : Kabuk. Eli, ayağı, yüzü, deriyi; süt, yağ, un vb. yiyecekleri doğaüstü zararlı güçlerin etkisinden korumak amacıyla örtme, saklama. Mahfaza. Deniz yüzünün yükselmesi ya da oluşum deyimleriyle, kıyıların ve karaların su altına girmesi. Kapama. Batma. Kaplama. Koruma. Kat.

Cere : Balmumuna batırmak. Kuşlarda gaganın üst kısmındaki zar. Paketlenmiş ve mumlanmış elbise (genellikle bir cesedin). Parafinli kumaş ile sarmak (genellikle cesedi).

Suffused : Kaplamak. Saklamak. Üzerine yayılmak.

Caparison : Haşe. Haşe örtme. Haşe örtmek. Eyer örtüsü. Donatmak. Elbise. Giyecek. Süslemek. Süsleme.

Let things slide : İhmal etmek. İlgilenmemek. Oluruna bırakmak. Akışına bırakmak.

Infest : Doldurmak. İstila etmek (fare). İstila etmek (bit veya kurt veya fare). İstila etmek. Etrafı sarmak. Zarar vermek. Kaplamak. (fare vb) istila etmek.

Bandaged : Sargılı. Bağlamak. Bandajlamak. Sarılı. Bandajlı.

 

Wrap synonyms : shrinkwrap, distorting, delate, package, mantilla, pack, neckerchief, closured, infesting, laid out, open out, besets, enswathed, wraps, binds, convey, wrap around, clew, adhibit, caps, enfolds, clothe, bury, displace, enswathes, beat down, band, establish, cloaks, fascias, capping, wind, appeal.

Wrap zıt anlamlı kelimeler, Wrap kelime anlamı

Uncover : Deşifre etmek. Örtüsünü açmak. Örtüsünü ya da kapağını açmak. Kapağını açmak. Ortaya çıkmasını sağlamak. Açmak. Üstünü açmak. Meydana çıkarmak. Ortaya çıkarmak. Şapka çıkarmak.

Unwrap : Açmak (sarılı bir şeyi). Açılmak (sarılı bir şey). (ambalajını) açmak. Çözülmek. Açılmak. Açmak. Paketini açmak. Çözmek. Koli veya paket açmak.

Unwind : Çözmek (sarılı bir şeyi). Çözülmek (sarılı bir şey). Açılmak. Rahatlatmak. Açmak. Dolanmış şeyi açmak. Açmak (sarılı bir şeyi). Gevşetmek. Yan gelip yatmak.

Wrap antonyms : uncoil.

Wrap ingilizce tanımı, definition of Wrap

Wrap kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To snatch up. Often used in the plural for blankets, furs, shawls, etc., used in riding or traveling. To wind or fold together. To arrange in folds. A wrapper. Chiefly used in the p. p. wrapt. Transport.