X kromozomu nedir, X kromozomu ne demek

X kromozomu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Homogametik dişilerde çift olarak, heterogametik erkek bireylerde tek olarak bulunan eşey kromozomu.

Zooloji'deki anlamı:

Homogametik eşeylerde çift halde bulunan eşey kromozomu.

X kromozomu hakkında bilgiler

X kromozomu, iki eşey kromozomundan biridir. Bütün insanlarda birisi mutlaka bulunurken, kadınlarda "46, XX"; erkeklerde "46, XY" normal karyotip olarak bilinir. Eşey kromozomları insanlarda bulunan 23 homolog çiftin biridir. X kromozomu, 153 milyondan fazla baz taşır. Kadın hücrelerindeki toplam DNA'nın yaklaşık %5'ini, erkek hücrelerindeki toplam DNA'nın %2,5'ini içerir. Her insan normalde eşey kromozomlarından ikisini bulundurur. Kadınlar X kromozomuyla birlikte X'ten bir tane daha taşırlarken (46, XX), erkekler, X'in yanında Y kromozomunu (46, XY) bulundururlar. Zeka tamamen X kromozomu üzerinden taşınır.

X kromozomu anlamı, kısaca tanımı

X : Ksantin. Ksantozin. Bir amino asit dizisinde tayin edilmemiş amino asit

Krom : Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01, yoğunluğu 6,92 olan, 1514 °C'de eriyen, ısıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen bir element (simgesi Cr). Bu elementten yapılmış.

Kromozom : Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, canlılarda bazı özelliklerin bireyden bireye aktarılmasında görevli olan, DNA içeren, kıvrık çubuk biçimindeki kalıtımsal yapı.

 

Homogametik eşey : Birbirinin aynı olan iki eşey kromozomuna sahip birey (XX ve ZZ). Homogametik eşeyin meydana getirdiği gametler, eşey kromozomu bakımından birbirinin aynıdır (X veya Z gibi). Homogametik seks.

Eşey kromozomu : Her iki eşeyde de benzer ya da değişik biçimde bulunan ve organizmanın eşeyinden sorumlu olan kromozomlar (X ve Y kromozomları). Seks kromozomu. Her iki eşeyde de benzer ya da değişik biçimde olarak bulunan ve organizmanın eşeyliliğinden sorumlu olan kromozomlar; X ve Y kromozomları.

Heterogametik : Bir türün dişi ya da erkek eşeyinin eşit sayıda benzemeyen eşeylik gözeleri meydana getirmesi; eşit olmayan eşey kromozomlarını kapsayan; XY kromozomlu olan; heterogametleri olan.

Heterogamet : Birleşen ve birbirine benzemeyen gametlerin her biri. Erkek ve dişi olarak açıkca farklılaşmış, yumurta ve sperm üreten gamet. Birleşen ve birbirine benzemeyen gametlerin herbiri; anizogamet.

Homogametik : Benzer eşeyiik gözeleri meydana getiren; XX kromozomlu olan; eş eşey kromozomlarını kapsayan.

 

Y kromozomu : Heterogametik olan erkeklerde X kromozomu ile çift meydana getiren eşey kromozomu. Heterogametik olan eşeylerde X kromozomu ile çift meydana getiren eşey kromozomu.

Normal kar : Firmanın marjinal maliyetinin marjinal gelirine eşit olduğu üretim düzeyinde, malın piyasa fiyatının firmanın kısa dönem ortalama maliyete eşit olduğu, diğer bir deyişle normalüstü kârın sıfır olduğu durumdaki kâr. Bir kesimde üretim yapan firmaların diğer kesimlere geçmelerini gerektirmeyen, ancak yeni firmaların da o kesime girişlerini özendirmeyen kâr.

Homogamet : Birleşen ve birbirine benziyen gametlerin herbiri; izogamet.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Karyotip : Bir hücre, birey veya türün genellikle mitoz metafazındaki kromozomlarının sayı ve şekil özellikleri bakımından düzenlenişi. Bir hücrenin çekirdeğinin tam kromozom takımı, standart bir sınıflandırmaya göre kromozomların mikroskoptan çekilmiş fotoğraflarının düzenlenmesi.

Bir tane : Bir adet. Biricik, eşsiz, yegâne.

Tamamen : Bütün olarak, büsbütün, baştan sona.

Mutlaka : Kesinlikle.

Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul.

Diğer dillerde X kromozomu anlamı nedir?

İngilizce'de X kromozomu ne demek ? : x chromosome, x-chromosome