Yazı dili nedir, Yazı dili ne demek

  • Dilin yazıda kullanılan biçimi

Dil bilgisi olarak anlamı:

Bir ülkede, konuşulan ağızlardan birinin yazışmalarda esas olarak kabul edilmiş şekli: Türk yazı dili, Fransız yazı dili, İngiliz yazı dili ve benzeri

Gramer anlamı:

Bir dilin lehçe veya ağızlarından biri üzerine kurulan ortak dilin yazıda kullanılması sonucunda ortaya çıkan yazılı dil. Karahanlı yazı dili, Çağatay yazı dili, Türkiye Türkçesi yazı dili, Özbek yazı dili, Türkmen yazı dili gibi VII. yüzyıldan bugüne gelinceye kadar kurulmuş olan çeşitli yazı dilleri, İngiliz yazı dili, Rus yazı dili ve benzeri Karşıtı konuşma dili’dir.

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: adabi dil; Türkmen Türkçesi: edebi dil; Gagauz Türkçesi: yazı dili ~ literatura dili;Özbek Türkçesi: adabiy til; Uygur Türkçesi: yeziq tili; Tatar Türkçesi: ädäbi tel ~ yazma tel; Başkurt Türkçesi: äzäbi tel;Kmk: adabiyat til ~ yazıw til; Krç.-Malk.: cazıw til ~ literatura til; Nogay Türkçesi: adabiyat tîl; Kazak Türkçesi: ädebi til; Kırgız Türkçesi: adabiy til; Alt:: literaturnıy til; Hakas Türkçesi: literatura tîlî; Tuva Türkçesi: pi'jimel tıl ~ literaturlug tıl; Rusça: literaturniy yazık

İngilizce'de Yazı dili ne demek? Yazı dili ingilizcesi nedir?:

 

written language

Yazı dili hakkında bilgiler

Yazı dili bir ülkede konuşulan ağızlardan birinin yazılı anlatımlar için kabul edilmiş biçimidir. Ölçünlü dil, standart dil olarak da belirtilir. Dünyada konuşulan dillerden bazıları, tarihten bugüne dek yazılı kullanıma da girmiş, zamanla gelişerek yazı dili olmuştur. Söz konusu yazı dilinin dışında, dünya dillerinin ağızları, konuşma dilleri de vardır.

Türkiye Türkçesinin genel kabul görmüş ve yazı dili olmuş ağzı, İstanbul ağzıdır. İstanbul ağzının Rumeli ağızlarından biri olması dolayısıyla yazı dili bir Rumeli ağzından gelişmiştir. Türkiye Bugünkü standart Türkçenin temelini oluşturan İstanbul Türkçesi ile İstanbul ağzı arasında bazı farklılıklar vardır. İstanbul ağzı günümüzde kaybolmakla karşı karşıyadır. İstanbul Türkçesi tarih boyunca yazı dilimizi oluşturmuştur.

Yazı dili anlamı, tanımı:

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi.

 

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

Yazılı : Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Geçerli olan, nominal. Yazılı sınav. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan.

Anlatım : Anlatma işi. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.

Kabul : Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir yere alınma. Akseptans. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma.

Ölçünlü : Standart.

Standart : Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü. Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural. Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü.

Diğer dillerde Yazı dili anlamı nedir?

İngilizce'de Yazı dili ne demek? : n. written language

Almanca'da Yazı dili : n. Schriftsprache