Yurtsuzluk nedir, Yurtsuzluk ne demek

  • Yurtsuz olma durumu

Yurtsuzluk anlamı, kısaca tanımı:

Yurtsuz : Kalacak, barınacak yeri olmayan (kimse). Yurdu olmayan (kimse).

Yurt : Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Memleket. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Sahip olunan arazi, emlak. Diyar.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.