Öğrenim belgesi nedir, Öğrenim belgesi ne demek

  • Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösteren belge

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir öğrenimi başarı ile tamamlayanlara, bir kurs ya da seminer çalışmasına katılıp bitirenlere verilen belge.

İngilizce'de Öğrenim belgesi ne demek? Öğrenim belgesi ingilizcesi nedir?:

certificate

Öğrenim belgesi kısaca anlamı, tanımı:

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Öğretim : Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Kayıtlı : Kaydı yapılmış, kayda geçirilmiş olan. Şarta bağlı.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.