Üç boyutlu nedir, Üç boyutlu ne demek

Üç boyutlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Eninden ve boyundan başka derinliği de olan, üç buutlu

"Üç boyutlu" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bir mekânı tam olarak öğrenip kavramak için o mekânın içine girerek üç boyutlu yaşamak gerek." - A. Boysan

Üç boyutlu hakkında bilgiler

Üç boyutlu uzay (3D); en, boy ve derinlik algılarının hepsinin birden var olduğu ortam. Cisimler; uzunluk, genişlik ve derinliği ile gösterebiliyorsa bu durumda üç boyuttan bahsedilebilir.

Boyut kavramını daha iyi anlayabilmek için tek boyuttan, yani doğrudan başlanılır. Bir doğru üzerindeki herhangi bir noktanın konumunu tek bir sayıyla ifade etmek mümkündür.

İki boyuta örnek ise düzlemdir. Bir masanın üstü (idealde) iki boyutlu bir düzlemdir. Masanın üzerindeki herhangi bir noktayı en ve boy koordinatları olarak iki sayıyla ifade edilir. Bu düzleme dik olarak bir de yükseklik eklendiğinde üç boyut elde edilir. Üç boyuta örnek olarak bir küp verilebilir. Küpün içindeki herhangi bir noktanın konumunu tarif etmek için, belli bir köşe sıfır noktası (orijin) olarak referans alınır ve noktanın konumu x, y, z eksenlerindeki üç sayı ile ifade edilir.

 
 

Üç boyutlu anlamı, kısaca tanımı:

Derin : Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Dip. Yüzeyden içeri inen. Uzun süren. Ayrıntılı. Yoğun. Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan. İçten gelen.

Üç boyutlu film : Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran, özel gözlüklerle izlenen film.

Boyutlu : Boyutu olan.

Boyut : Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut. Film veya fotoğrafta boyut, format. Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı. Genişlik, kapsam. Durum, nitelik.

Boyun : Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım. Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

Buut : Boyut. Uzunluk.

Uzay : Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk.

Derinlik : Karanlık, bilinmeyen dönem. Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı. En duyarlı nokta. Bulunulan yere göre uzakta olan yer. Bir konunun veya durumun özü. Bir cismin en ve boy dışındaki üçüncü boyutu. Borsada az sayıda hisse senedinin el değiştirmesi. Yanaşık veya dağınık düzende bulunan bir birliğin en ileride olan kısmının başından, en geride bulunan kısmının sonuna kadar olan uzaklık.

Algı : Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Vergi. Rüşvet. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık. Kazanç, alacak.

Hepsi : Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi.

Ortam : Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform.

Üç boyutlu çizge : Üç boyutlu uzambiçimlerin düzlemde gösterilmesini konu edinen uzambilgisi dalı.

Üç boyutlu yapıtlar : Topografyaya ve mimarlığa, yapımsal estetiğe ilişkin maketler ve benzeri ürünler.

Üç boyutluluk : Üç boyutlu olma durumu.

Diğer dillerde Üç boyutlu anlamı nedir?

İngilizce'de Üç boyutlu ne demek? : adj. three D, three dimensional, stereo

Rusça'da Üç boyutlu : adj. трехмерный, стереофонический