Araç gereç nedir, Araç gereç ne demek

  • Bir işin yapılmasında, bir makinenin işletilmesinde kullanılan aletler

Araç gereç anlamı, tanımı:

Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Yapılma : Yapılmak işi. Yapılmış.

Makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Maşa.

Diğer dillerde Araç gereç anlamı nedir?

İngilizce'de Araç gereç ne demek? : n. equipment, findings, instruments, kit, outfit, paraphernalia

n. wherewithal, services

Fransızca'da Araç gereç : appareillage [le], outillage [le]

Almanca'da Araç gereç : Zeug, Rüstzeug