Argaçlı nedir, Argaçlı ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Sık, gelişkin, güçlü ekin.

Argaçlı tanımı, anlamı

Arga : Dağın kuz tarafı

Argaç : Atkı.

Argaçlık : Dokuma tezgâhlarında mekikteki ip. Kıl veya yün dokuma parçası, çuval parçası.

Gelişkin : Gelişmiş olan, mütekâmil.

Gelişki : Eski gramercilerin eklere ve takılara verdikleri genel ad.

Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Şiddeti çok olan.

Geliş : Gelme işi.

Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı.

Ekin : Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum. Kültür, hars.

Sık : Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Kısa zaman aralıklarıyla, az aralıklarla. Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak.

Diğer dillerde Arg anlamı nedir?

İngilizce'de Arg ne demek ? : arg