Assuages türkçesi Assuages nedir

Assuages ingilizcede ne demek, Assuages nerede nasıl kullanılır?

Assuage : Dindirmek. Bastırmak. Yatıştırmak. Hafifletmek. Azaltmak. Tatmin etmek. Kesmek.

Assuaged : Dindirilmiş. Bastırmak. Yatıştırmak. Dindirmek. Hafifletmek.

Assuagement : Sakinleştirme eylemi. Azaltma. Sakinleştirme. Yatıştırma.

Assuagements : Sakinleştirme. Yatıştırma. Sakinleştirme eylemi. Azaltma.

Assuager : Azaltıcı. Yatıştırıcı. Arabulucu. Dindirici.

Assume airs : Havaya girmek. Gösteriş yapmak.

Assumably : Büyük ihtimalle. Varsayılabilir şekilde. Makul bir şekilde. Her ihtimale göre. Muhtemelen. Varsayılabilir olarak. Üstlenilebilir bir şekilde.

Assume a humble attitude : Alttan almak.

Assume : Sanmak. Farzetmek. Takınmak. Gerçek saymak. Addetmek. Saymak. Hükmetmek. Taslamak. Ele geçirmek.

Assume an arrogant air : Böbürlenmek.

İngilizce Assuages Türkçe anlamı, Assuages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Assuages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abridges : Kısmak. Kısaltmak. Tenkis etmek. Mahrum etmek. Özetlemek. Kısaltmak (yazılı bir eseri).

Fulfillers : İfa etmek. Gerçekleştiren kimse. Yerine getiren kimse. Tamamlamak. Tamamlayan kimse. Yerine getirmek. Tatmin eden kimse. Yapmak. Uygulamak. Bir eylemi gerçekleştiren kimse.

 

Gratifies : Gidermek. Kendini kaptırmak. Memnuniyet vermek. Hoşnut etmek. Taltif etmek. Memnun etmek. Mutlu etmek. Sevindirmek.

Calm down : Mayna olmak. Sakin olmak. Yatışmak. Rahatlamak. Phr. Öfkesi yatışmak. Durgunlaşmak. Durulmak. Sakinleşmek.

Allayed : Sakinleştirmek. Gidermek.

Tranquillise : Huzura kavuşturmak. Sakinleştirici bir etkisi olmak (ayrıca tranquillize). Sessizleştirmek. Sakinleşmek. Sakinleştirmek.

Fulfil : Karşılamak. İfa etmek. Yerine getirmek. Uygulamak. Gerçekleştirmek. Meydana getirmek. Yapmak. Gereksinimlerini gidermek. Gerekeni yapmak. Bitirmek.

Abandons : Yarıda kesmek. Vazgeçmek. El etek çekmek. Boşlamak. Bırakmak. Terk etmek. Terketmek. Viran hale getirmek. Yüzüstü bırakmak.

Gentle : İnce. Uysal. Kibar. Halim. Yumuşak ve nazik. Asil. Tatlı. Hafif. Anlayışlı. Yumuşak.

Assuages synonyms : make satisfied, palliate, lull, appeasing, pacify, ameliorate, mollify, abating, conciliate, amputates, assuage, allay, abridge, soothe, comfort, assuaged, alleviating, improve, bear down, placate, allays, belt up, better, calm, content, abated, abridging, amputate, alleviate, quiet, tranquillize, lenify, amputating.

Assuages zıt anlamlı kelimeler, Assuages kelime anlamı

 

Worsen : Daha da kötüleşmek. Kötüye gitmek. Daha kötü olmak. Gerilemek. Fenalaşmak. Kötüleşmek (hasta). Daha da kötü olmak. Kötüleşmek. Beter etmek. Daha kötü bir hale getirmek.

Irritate : Rahatsız etmek. Öfkelendirmek. İrite etmek. Sinir etmek. Sinirini bozmak. Kızdırmak. İptal etmek. Tahrik etmek. Sinir bozmak. Azdırmak.

Agitate : Kışkırtmak. Telaşlandırmak. Dalgalandırmak. Kamuoyunu kışkırtmak. Çalkalanmak. Propaganda yapmak. Sarsmak. Başkaldırmak. Sallamak. Üzmek.