Atıfet nedir, Atıfet ne demek

Atıfet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet.
  • Karşılık beklemeden gösterilen sevgi

Atıfet kısaca anlamı, tanımı:

Atıf : İlişkili bulma. Yöneltme, çevirme. Gönderme.

İyilik : Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. İyi olma durumu, salah. Yarar veya elverişlilik, nimet.

Bağış : Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

Kayra : Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet.

Lütuf : Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet.

İhsan : Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet. İyilik etme, iyi davranma. Bağışlama, bağışta bulunma. Karşılık beklemeden yapılmış olan yardım, iyilik.

İnayet : İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Diğer dillerde Atıfet anlamı nedir?

Rusça'da Atıfet : n. милость (F)