At an end türkçesi At an end nedir

At an end ile ilgili cümleler

English: My summer vacation is at an end.
Turkish: Yaz tatilim bitti.

At an end ingilizcede ne demek, At an end nerede nasıl kullanılır?

At : Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Üzere. A. E. Ye. Bir miktarı göstermek için kullanılır. Bir hareketin hedefini gösterir. Üzerinde. De. Ya.

An : (herhangi) bir. Anabatik rüzgar. Bir. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir (ünlülerden önce).

End : Bitirmek. Erek. Sona erdirmek. Taraf. Amaç. Son bulmak. İzmarit. Ölüm. Son vermek.

Be at an end : Tükenmiş olmak. Neticelenmek. Tükenmek. Sona ermek. Bitmek. Sonuçlanmak.

At an early date : Yakında. Erken bir tarihte.

At any moment : Neredeyse. Hemen. Her an.

Ride at anchor : Demirli durmak. Demirli yatmak.

Not at any price : Katiyen. Hiçbir şekilde.

At any cost : Ne pahasına olursa olsun. Bedeli ne olursa olsun. Ne olursa olsun.

At an inconvenient time : Gereksiz bir zamanda yapılan işlem. Gereksiz işlem.

İngilizce At an end Türkçe anlamı, At an end eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak At an end ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Exhausted his strength : Gücü tükenmiş. Tüm enerji kaynaklarını kullanıp bitirmiş. Yorgunluktan bitmiş.

 

Dreamless : Rüyasız. Barışçı. Hayalsiz. Gayesiz. Durgun.

Done : Bıkmış. Bitkin. Çok yorgun. Uygun. Yapılmış. Yorgun. Tamam. Olmuş.

Alliin : Aşırı derecede yorgun. Yorgun. Bitkin.

Past : Dilb.geçmiş. Geçen. Geçe. Geçkin. Geçmiş zaman. Evveliyat. Uzağında. Eski.

Consummate : Tam. Tamamına erdirmek. Mükemmelleştirmek. Tamamlamak. İkmal edilmiş. Yerine getirmek. Mükemmel. Bitirmek. İkmal etmek.

Nonworkers : İşsiz olan kimse. Çalışmayan kimse. Çalışmayan.

Dead and buried : Uzun zaman önce ölmüş. Yapılmış. Ölüp gitmiş. Sonlanmış. Tamamlanmış.

Aimless : Başıboş. Ereksiz. Hedefsiz. Gayesiz. Maksatsız.

Curtain falls : İşte bu kadar. Hikayenin sonu. Hepsi bu kadar.

At an end synonyms : burnt out, out of work, at a loss, amazed, extincts, feckless, pointless, extinct, befuddled, all over, goalless, consummating, idlest, drawn, at sea, drained, agape, all abroad, consummates, meaningless, addle pated, depleted, all over with, vacuous, exhausted, at a loose end, departed, complete, desultorious, idled, fagged, buttoned up, idle.