Avana nedir, Avana ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Arapça kökenli avene: avene, yardakçılar.

Avana ile ilgili Atasözü veya Deyim

avanaklık etmek : aptallık etmek, avanak gibi davranmak.

Avana anlamı, tanımı

Avan : Devlet memuru: Avanların yüzü soğuk olur. Obur. Hırsız. İri-yarı insan. Sert, titiz, sinirli. Vurucu kırıcı, zorba. Kurt: Avan yiyesi. Sürülmesi güç olan tarla. Vurucu, kırıcı, zorba. Sürekli ağlayan bebek. Zorba, fesatçı, kötü adam

Avanağ : Bön, avanak, şaşkın.

Avanah : Bön, avanak, şaşkın. Kolaylıkla kandırılabilen kimse.

Avanah ıslatan : Ahmak ıslatan, ince ince yağan yağmur.

Avanak : Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön.

Avanakça : Avanak gibi, avanağa yakışır bir biçimde.

Avanaklık : Avanak olma durumu, avanakça davranış.

Yardakçı : Kötü işlerde birine yardım eden kimse.

Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmış olan, bir kaynağa dayanan.

Arapça : Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

Yardak : Özellikle kötü işlerde yardım.

Yarda : 91,4 santimetrelik İngiliz uzunluk ölçüsü birimi.

Köken : Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap. Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Soy, asıl. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.

 

Köke : Su içinde çökerek taş haline gelmiş kireç ya da kum. Silisli, kumlu taş. [Bakınız: köfeke]. Çok sert, yeşile yakın renkteki toprak tabakası. Toprak tencere, güveç. Denizli ili, Acıpayam ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Isparta ili, Gelendost ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Arap : Fotoğrafın negatifi. Koyu esmer. Fellah. Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

Diğer dillerde Avam kamarası anlamı nedir?

İngilizce'de Avam kamarası ne demek ? : house of commons