Bakış açısı nedir, Bakış açısı ne demek

 • Bir olay, konu veya düşünce incelenirken izlenen belirli yön, görüş açısı, açılım, perspektif

"Bakış açısı" ile ilgili cümle

 • "Bu üslubu ve bakış açısı yüzünden arka plana kaymış." - T. Buğra

İngilizce'de Bakış açısı ne demek? Bakış açısı ingilizcesi nedir?:

viewpoint

Bakış açısı anlamı, kısaca tanımı:

Bakış : Bakma işi.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Düşünce : İlke, yönetici sav. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Niyet, tasarı. Tasa, kaygı, sıkıntı. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

İnce : Ayrıntılı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Zayıf. Tiz (ses), pes karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Hafif, gücü az. Taneleri ufak, iri karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı.

Görüş : Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Görme işi.

 

Açılım : Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Açılma işi. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi. Sağ açıklık.

Perspektif : Bakış açısı. Görünge. Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı.

Bakış açısı ile ilgili Cümleler

 • Bakış açısına göre değişmekle birlikte odam çok geniş.
 • Problemim şu muydu tek bakış açısıyla bakmak mı?
 • Soruna farklı bir bakış açısından bakalım.
 • O, Kate'in bakış açısına göre çok çalışıyor.
 • Soruna başka bir bakış açısından yaklaşmaya karar verdim.
 • Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum.
 • Problemi bir çocuğun bakış açısıyla düşünmeliyiz.
 • Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.
 • Kültür bir bireyin karakterinin, davranışının ve hayata bakış açısının şekillenmesinde dinamik bir rol oynar.
 • Sorunu onun bakış açısından görmeye çalış.

Diğer dillerde Bakış açısı anlamı nedir?

İngilizce'de Bakış açısı ne demek? : n. viewpoint, line of sight, eye, feeling, line of vision, outlook, standpoint

Fransızca'da Bakış açısı : point de vue, perspective [la]

Almanca'da Bakış açısı : Gesichtspunkt, Schau