Bişi nedir, Bişi ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Yağda kızartılan hamur, ekmek.

Kedi

Bir şey.

Hamurdan yiyecek

Yağda kızartılan, pide şeklinde hamurdan ibaret aş

Çörek, bayramlarda yapılmış olan yağlı, tatlı ekmek, saç ekmeği.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Baklava dilimi biçiminde kesilmiş yufkaların yağda kızartılması ile yapılmış olan bir yemek. (Karacaviran *Seydişehir -Konya)

Diğer sözlük anlamları:

Yağda kızartılmış çörek.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Ağrı şehri, Tutak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Bişi hakkında bilgiler

Bişi, Ağrı ilinin Tutak ilçesine bağlı bir köydür.

Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Ağrı iline 43 km, Tutak ilçesine 23 km uzaklıktadır.

Bişi anlamı, kısaca tanımı:

Çörek : Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi. Kurs.

Ekmek : Toprağı ekip biçmek için kullanmak. Parayı boşuna harcamak, ziyan etmek. Yarışta geçmek. Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek. Serpmek. Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılmış olan yiyecek, nan, nanıaziz. Birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek, savuşmak, atlatmak. Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri hazırlamak. Yemek, aş. İnsanı geçindirecek iş, kazanç.

 

Tutak : Ağrı iline bağlı ilçelerden biri. Maşa, kerpeten vb. araçların tutmaya yarayan kanatlarından her biri. Bir şeyin tutulacak yeri. Kabza. Tutacak. Rehine.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Geçmiş : Arkada kalan hayat. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Çürümeye yüz tutmuş. Geçme işini yapmış. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Gelenek : Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, tradisyon.

 

Tatlı : Şeker tadında olan. Şekerle veya şekerli şeylerle yapılmış olan yiyecek. Sevimli, hoş. Acı olmayan, acı karşıtı. Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren.

Bir : Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Sayıların ilki. Beraber. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Tür : Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Dolaşma. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş.

Bişi bişi : Çörek, bayramlarda yapılan yağlı, tatlı ekmek, saç ekmeği

Bişidıganı : Yemek pişirmekte kullanılan sapsız kap. (Değirmendere -Afyonkarahisar)

Bişigen : Çabuk pişen

Bişigli : Beşikli (Çiçekdağı)

Bişiğ : Bir şey.

Bişiğen : Çabuk pişen

Bişik : Pişik. Beşik.

Bişik kertiği : Kız ve erkek çocukları beşikte iken nişanlama veya böylece nişanlanmış kız, erkek.

Bişikh : Pişik

Bişil : Tandır ağzına oturtulan taş bilezik.