Bocalamak nedir, Bocalamak ne demek

  • Gemi rüzgâra karşı gidemeyerek sürüklenmek
  • Bir işte tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak.

"Bocalamak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ben de karşısında ne yapacağımı bilmez, şuursuz bir esir gibi şaşkın şaşkın bocaladım durdum." - E. İ. Benice

Bocalamak hakkında bilgiler

[Bakınız: boca]

Bocalamak tanımı, anlamı:

Boca : Geminin rüzgâr almayan yanı, rüzgâraltı, orsa veya rüzgârüstü karşıtı.

Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.

Sürüklenmek : Bir iş, sonuçlanıncaya kadar boş yere gecikmelere uğramak. Tekne, akıntı ve rüzgârın etkisiyle gelişigüzel hareket etmek, ilerlemek veya yol almak. Kendi kendini sürüklemek. Sürükleme işi yapılmak veya sürükleme işine konu olmak.

Tutulma : Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite. Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı. Tutulmak işi.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Bileme : Bilemek işi.

Kararsız : Dengesiz. Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, tereddütlü, bikarar, mütereddit. Kararı olmayan.

Karşı : Karşılık olarak, mukabil. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. Karşıt, zıt, muhalif. -e doğru. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. İçin, hakkında. Bulunan yere göre önde, ileride olan.

 

Diğer dillerde Bocalamak anlamı nedir?

İngilizce'de Bocalamak ne demek? : v. fluctuate, get confused, falter, flounder, fluster, halt, oscillate, stagger, teeter, vacillate, waver, wobble

Fransızca'da Bocalamak : patauger, vaciller

Almanca'da Bocalamak : v. wanken