Bordalamak nedir, Bordalamak ne demek

Bordalamak; bir denizcilik terimidir.

  • İki deniz taşıtı birbirine yanaşmak.
  • İki deniz taşıtı birbirine çarpmak

"Bordalamak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Selim sandalını öteki kayığa bordaladı." - Halikarnas Balıkçısı

Bordalamak kısaca anlamı, tanımı:

Borda : Geminin veya kayığın yanı, alabanda karşıtı.

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk. Aydaki düzlükler. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Yanaşmak : Karışmak, ilgilenmek, istek göstermek. Bir şeyin, bir kimsenin yanına gelmek. Vapur, kayık vb. kıyıya varmak. İlişki kurmak.

Çarpmak : Hızla değmek, vurmak. Kalp, hızlı hızlı vurmak. Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak. Etkisiyle birdenbire hasta etmek. Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, darp etmek. Kurnazlıkla ele geçirmek. Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak. El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek.

İki : Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı. Birden bir artık. Birden sonra gelen sayının adı.

Diğer dillerde Bordalamak anlamı nedir?

İngilizce'de Bordalamak ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil), denizcilik