Buz yalağı nedir, Buz yalağı ne demek

Buz yalağı; bir coğrafya terimidir.

  • Yüksek dağlarda kalıcı kar ve buzulun birlikte oluşturduğu, arkası ve yanları dik, önü açık, çember biçimli çukurluk, yalak

Fransızca'da Buz yalağı ne demek?:

cirque glaciaire, cirque

Buz yalağı anlamı, kısaca tanımı:

Kalıcı : Sürekli, geçici karşıtı. Her zaman geçerliğini sürdürecek olan. Bir süre için belli bir yerde kalan, konuk, gidici karşıtı.

Buzul : Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, cümudiye.

Birlik : En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Bir arada olma durumu, vahdet. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk.

Çember : Aşılması, çözümü güç durum. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. Yazma, yemeni, başörtüsü. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi.

 

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Çukurluk : Çukur yer. Çukur olma durumu.

Yalak : Akan suyun çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için çeşme, musluk vb.nin altına konulan delikli taş tekne. Buz yalağı. Boşboğaz, söz taşıyan. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap.