Calenders türkçesi Calenders nedir

Calenders ingilizcede ne demek, Calenders nerede nasıl kullanılır?

Chintz calender : Şintz kalenderi. Çinz kalandırı. Parlatma kalandırı. Friksiyonlu kalandır. Parlatma kalandın. Çinz kalandın. İriksiyonlu kalandır.

Lunisolar calender : Ay-gün takvimi. Ay ve güneş'in görünen devinmelerine göre düzenlenen takvim.

Moire calender : Muare kalenderi. Muare kalandın.

Solar calender : Güneş'in görünürdeki günlük ve yıllık devimine göre düzenlenen takvim. Güneş takvimi.

Calender : Perdah makinesi. Kalender. Silindirden geçirmek. Perdahlamak. Perdah makinası. Kalenderlemek. Kalandırlamak. Silindir. Kalandır.

Calendar day : İki geceyarısı arasındaki periyot. 24 saatlik gün. 24 saatlik süre. Takvim günü.

Calendar : Takvim. Takvime girmek. Yıllık. Dallık. Günbilgisi. Günbilik. Ruzname (farsça). Liste. Gündizme. Kayıt defteri.

Calendar control : Takvim denetimi.

Calendar month : Takvim ayı. Yılın 12 ayından biri. Bir ayın bitiminden diğer ayın bitimine kadar hesaplanan zaman fasılası (gregoryan takvimine göre). Dallık ayı.

Calendered : Perdahlamak. Silindirden geçirmek.

İngilizce Calenders Türkçe anlamı, Calenders eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Calenders ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Platens : Tutma levhası. Merdane. Kağıt silindiri. (baskı makinesi) merdane. Daktiloda harflerin vurduğu silindir. Daktilo silindiri. Merdane (baskı). Baskı levhası. Tambur kağıdın desteği.

Buffs : Devetüyü rengi. Deri ile parlatmak. Ten rengi. Yumuşak bir şeyle parlatmak. Öküz derisi. Maden parlatmaya mahsus bir yuvarlağa sarılı deri. Hasta. Perdah vurmak. Açkılamak.

Polish : Cilalı yüzey. Düzeltmek. Polonya dili. Cilalamak. Lehçe. Polonyalı. Polonya. Parlatmak. Polonyaca.

Polishers : Parlatıcı. Cilacı. Perdahçı. Cila. Vernik.

Cylindrical : Silindire ilişkin. Silindir şeklinde. Silindirsel. Silindirik. Silindir biçimli. Yuvgusal.

Rouleau : Tomar. Rulo. Dürüm.

Platen : Daktilo silindiri. Daktiloda harflerin vurduğu silindir. Merdane (baskı). Baskı levhası. Merdane. (baskı makinesi) merdane. Tambur kağıdın desteği. Kağıt silindiri. Tutma levhası.

Philosophic : Filozofik. Akıllıca. Felsefik. Filozofça. Felsefi. Düşünceli. Bkz.philosophical. Sakin.

Mangle : Çamaşır sıkma makinesi. Merdane. Yırtmak. Korkunç bir şekilde yaralamak. Bozmak. Ezmek. Mengene. Cendere. Parçalamak.

Calenders synonyms : calender, carefree, unconventional, sleek, mangling, shiny, cylinders, mangles, surfacer, rollers, docket, roller, glossy, philosophical, polisher, listing, cylinder, surfacers, mangled, calendered, polishing machine, polishes, buff, glaze, sleeking, burnishes, scour, buffed, glazed, list, scours, satins, glazes.

 

Calenders zıt anlamlı kelimeler, Calenders kelime anlamı

Unglazed : Perdahsız. Emaysız. Sırsız. Sırlanmamış. Verniksiz.