Choired türkçesi Choired nedir

  • Koroda şarkı söylemek.
  • Kilise korosu.
  • Koro.

Choired ingilizcede ne demek, Choired nerede nasıl kullanılır?

Choir master : Koro yönetmeni.

Choir mistress : Bir kilise korosunun bayan şefi.

Choir stalls : Koro yeri.

Red army choir : Kızıl ordu korosu. Eski sovyetler birliği ordusu'nun ünlü şarkı grubu.

Choir : Kilise korosu. Koro. Koroda şarkı söylemek. Koro üyelerinin yeri. Koro yeri.

Choirmasters : Koro yönetmeni. Koro yönetkeni.

Choiring : Koroda şarkı söylemek. Kilise korosu. Koro.

Choirmaster : Koro yönetkeni. Koro yönetmeni.

Choi test : Choi sınaması.

Choirboy : Kilise korosu üyesi çocuk. Kilise korosunda söyleyen çocuk. Şarkıcı çocuk (kilise).

İngilizce Choired Türkçe anlamı, Choired eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Choired ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Election : Saylav. Tercih. İntihap. Kabul. Seçimlik hakkı. Seçim.

Favourite : İkbal. Sevgili. Gözde. Kazanacağı umulan kişi ya da at. Kazanacağına inanılan yarışçı. Favori. Kayırılan kimse. En çok beğenilen. En çok sevilen. Ençok sevilen.

Chorals : Koro tarafından söylenen. Koro ile ilgili. Koro için yazılmış. Koroya ait.

Determination : Kararlaştırma. Hüküm. Tahdit. Belirtme. Tayin. Karar. Kararlılık. Azim. Belirlenim. Saplantı.

 

Balloting : Oy vermek. Oylama yapmak. Oy verme. Kura çekmek. Oylama yapma.

Chorused : Hep bir ağızdan konuşmak. Oyundaki olayları arada açıklayan kişi. Koro halinde söylemek. Revü dans topluluğu. Topluca söylemek. Nakarat. Koro topluluğu. Oyundaki şarkıcı ve dans grubu. Proloğu söyleyen kişi.

Pleasure : Haz. Sevinç. Keyif. Zevk. İstek. Lezzet. Kıvanç. Eğlence. İrade. Memnuniyet.

Decision making : Karar üreten. Karar oluşturma süreci. Karar alma. Karar verme. Karar birimlerinin belirlenmiş bir ya da daha fazla amaca ulaşmak için varolan çeşitli seçenekler arasında seçim yapmalarına yönelik davranış biçimi.

Choired synonyms : choring, choiring, choirs, sampling, choral society, choral, vote, voting, choruses, audition, chorus, volition, chorussing, favorite, conclusion, choir, deciding, pick, action, ensemble, casting, way, coloration, ballot, willing, colouration, selection, choric, option, chor, decision.

Choired zıt anlamlı kelimeler, Choired kelime anlamı

Inferior : İnferiyor. Ast. Aşağı. Alt. Alt veya aşağı anlamında. Aşağı derecede olan kimse. Alt, alt taraf. Aşağı derecede olan şey. Kalitesiz.

Unobstructed : Tıkanmamış. Engellenmemiş. Engelsiz. Açık. Kapatılmamış. Tam.