Cindery türkçesi Cindery nedir

  • Kül dolu.
  • Cüruf dolu.
  • Kül.
  • Cüruflu.
  • Curufa ait.
  • Cüruf benzeri.

Cindery ingilizcede ne demek, Cindery nerede nasıl kullanılır?

Cinder block : Cüruf betonu blok. Binalarda kullanılan beton blok. Cüruf briketi.

Cinder concrete : Cüruflu beton. Cüruf betonu.

Cinder cone : Cüruf konisi. Dışık konisi. Sinder konisi. Volkan konisi.

Cinder patch : Cüruf yaması. Curuf deliği sıvaması. Kırıntı yaması. Curuf yaması.

Cinder path : Cüruflu yol. Pist. Atletizm pisti.

Cinder track : Atletizm pisti.

Cinderous : Kül. Cüruf dolu. Cüruf benzeri. Kül dolu.

Cinderella : Değeri bilinmemiş şey. Kül kedisi. Külkedisi. Güzelliği ve değeri anlaşılmamış kız. İhmal edilmiş kimse.

Cindering : Yanmış kömür artığı. Dışık. Curuf. Kor. Cüruf. Kül. Letiye. Köz. Marsık.

Rescinded : İptal edilmiş. Yürürlükten kaldırmak. Feshetmek. İptal etmek. Geçersiz kılmak. Geçersiz kılınmış.

İngilizce Cindery Türkçe anlamı, Cindery eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cindery ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

The ashes : Yakılmış cesedin külleri. Küller. Ölünün külleri.

Disfavor : Gözden düşme. Hoşnutsuzluk. Hoşa gitmeme. Hoşlanmama. İtibarsızlık. Beğenilmeme. Hoşlanılmama. Gözden düşürmek. Beğenmeme. Gözden düşmek.

 

Obstruct : Engel teşkil etmek. Kapamak. Engel olmak. Tıkanmak. Menetmeye çalışmak. Engel. Engellenmek. Engellemek. Tıkamak. Mani olmak.

Impede : Sekte vurmak. Kösteklemek. Engel oluşturmak. Engellemek. Ket vurmak. Ayak bağı olmak. Alıkoymak. Engel çıkarmak. Engel olmak. Engel teşkil etmek.

Obturate : Mühürlemek. Tıkamak. Kapatmak. Kapamak.

Cinder : Yanmış kömür artığı. Marsık. Letiye. Dışık. Curuf. Köz. Cüruf. Kor.

Ashlers : Kesme taş. Sodyum karbonat. Volkanik kül. Karbonat. Alıç. Taş ocağından yontulmuş olan pürüzlü taş. Yontma taştan yapılmış olan bir şey. Dişbudak kerestesi. Dişbudak ağacı.

Hobble : Bukağı vurmak. Aksayarak yürümek. Topallamak. Aksamak. Topal etmek. Engellemek. Topallama. Duraksamak. Atlarda hareketsizliği sağlamak amacıyla bukağılık bölgesine uygulanan halka biçimindeki aygıt. Ayaklarını birbirine bağlamak (at).

Disadvantage : Çekince. Bir kişi, nesne, durum ya da koşula karşı olan, başarı ya da kazançta engelleyici etkisi bulunan özellikler. Kayıp. Dezavantaj. Zarar vermek. Mahzur. Zarar. Yarar yitimi. Götürü.

Inhibit : Ket vurmak. Engellemek. Yasaklamak. Engel teşkil etmek. Ketlemek. Tutmak. Dizginlemek. Durdurmak. İnhibe etmek. Kısıtlamak.

Cindery synonyms : slaggiest, drossy, slaggier, stunt, cinders, slaggy, cindering, cinderous, handicap, prevent, keep, ashler, close up, block, hamper, occlude, jam, interfere, ash, disfavour, set back, ashes.

Cindery zıt anlamlı kelimeler, Cindery kelime anlamı

Let : Meydan vermek. Yenile. Bırakmak. Yenilen. Tenis, masa tenisi alanlarında kullanılır. Kiraya vermek. İzin vermek. Kiraya verilmek. Başlama atışını türlü nedenlerle sayılmaz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı. İhale etmek.

 

Free : Bedava. Serbest bırakmak. Asalak olmayan, beslenme yönünden bağımsız, kendibeslek olan. Erkin. Ücretsiz. Serbest. Muaf. Bağımsız. Serbestçe. Beleş.

Advantage : İstifade. İntifa. Kendisine yapılan kural dışı davranışlara karşın, topu rahatlıkla kullanabilen ve süren oyuncunun durumu. Menfaat. Futbol, bilgisayar, iktisat alanlarında kullanılır. Getiri. Üstünlük sağlayan şey. Avantaj. Bir kişi, nesne, durum ya da koşuldan yana olan, başarı ya da kazançta yardımı dokunan olumlu özellikler, bkz.götürü. Fayda.

Cindery ingilizce tanımı, definition of Cindery

Cindery kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Resembling, or composed of, cinders. Full of cinders.