Cliquy türkçesi Cliquy nedir

Cliquy ingilizcede ne demek, Cliquy nerede nasıl kullanılır?

Clique : Takım. Grup. Ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup. Hizip. Klik. Komite. Zümre.

Cliques : Hizip. Takım. Klik. Zümre. Komite. Grup. Ortak bir çıkar veya hedef paylaşan küçük grup.

Cliquey : Burnu havada. Seçkinci. Ayrıcalıklı. Kibirli. Yeni gelenleri pek hoş karşılamayan (bir grup insanın, ayrıca cliquey diye telaffuz edilen). Kapalı. Yeni geleni hoş karşılamayan. Özel.

Cliquier : Kapalı. Özel. Yeni gelenleri pek hoş karşılamayan (bir grup insanın, ayrıca cliquey diye telaffuz edilen). Ayrıcalıklı.

Cliquiest : Kapalı. Özel. Yeni gelenleri pek hoş karşılamayan (bir grup insanın, ayrıca cliquey diye telaffuz edilen). Ayrıcalıklı.

Cliquish : Ayrıcalık gözeten. Hizipçi.

Cliquishly : Ayrıcalıklı olarak. Züppevari. Ayrıcalık gözeten bir şekilde. Hizipçi bir tarzda. Hizipçi bir şekilde. Züppece.

Cliches : Şablon. Beylik söz. Basmakalıp. Sıradan ifade. Klişe. Basmakalıp söz. Beylik laf.

Click : Şansı olmak. Jetonu düşmek (argo terim). Kapanıvermek. Kanı kaynamak. Anlaşılmak. Tıklamak. Tutulmak. Başarmak. Çıtırdamak. Uyuşmak.

 

Cliquishness : Hizipçi (özel, sınırlı, kapalı) olma vasfı. Hizipçilik. Ayrıcalıklılık.

İngilizce Cliquy Türkçe anlamı, Cliquy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cliquy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Custom : Bir toplumda halkın; yasaların ve yönetici kurumların etkisi altında kalmadan toplumsal, ekonomik, kültürel ve güncel sorunlarını, dinsel ve geleneksel anlayışlarına aykırı düşmeyecek bir biçimde çözümlemek amacıyla oluşturduğu ve kesinkes uyulması zorunluluğu bulunan kurallardan her biri. bk. halkbilimsel görenek, sözlü görenek, kişisel görenek, göreneksel yasa, egemen görenek, krş. gelenek, boşinanç. Müşteri. Bilgisayar, eğitim, gitar alanlarında kullanılır. Huy. Gümrüğünü ödemek. Görenek. Alışveriş. Bir toplumda yürürlükte olan ve insanların tutumlarına yön veren görenek, inanç ve alışkıların tümü. Adet. Gelenek.

Lot : Talih. Parsel. Hisse. Oyunun başlangıcında oyuncular arasında yarıalan seçimi ve başlama atışı ya da karşılama hakkı için öncelik sağlayan eylem. Çekim yeri. Yerbölüm. Dışarıda çevirimler için ayrılmış, geniş, boş, işliğe bitişik ya da başka bir yerde bu işte kullanılan arsa. Lot. Tenis, atletizm, iktisat, masa tenisi, sinema, televizyon, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Grup.

 

Ad hoc : Bu maksatla. Doğaçlama. Geçici. Mahsus. Ad hoc. Bilhassa bunun için. Buna mahsus. Planlanmadan.

Dedicated : Ayrılmış. Tahsisli. Verilmiş. İthaf olunmuş. Adanmış. Kendini işine adamış. İşine kendini adamış. Atanmış.

Hard core : Çakıl dolgusu. Çekirdek kadro. Değişmez. Dolgu. Blokaj. İnatçı. Sabit fikirli. Çekirdek. Çakıl. Sert çekirdek.

Backhanded : İki anlamlı. Elin tersi öne doğru olduğu halde yapılan. Sola yatık (yazı). Elin tersiyle yapılan vuruş. Belirsiz. Elin tersiyle yapılan (vuruş). Sola yatık yazı. Sinsice. Elin tersiyle yapılan.

All that : O kadar çok. Üstün (argo terim). Olan her şey. Olağanüstü. Öylesine. O kadar.

Immune : Belli bir hastalığa veya alerjik duruma karşı dirençli, bağışıklık kazanmış, immün. Bağışık. Bağışıklığı olan. Dokunulmaz. Duyarsız. Vücudu, doğuştan ya da daha sonra kazandırılmış yetenekler nedeniyle, çeşitli hastalıklara karşı dirençli bulunan, o hastalıkları yenebilen. Özgül olan ve olmayan mekanizmalarla enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmuş olan, bağışıklık sistemi veya bağışıklık cevabı gelişmiş olan, immün. Bağışık kimse.

Covered : Kaplama. Kapatılmış. Kaplı. Kaplanmış. Saklı. Güvenceli. Kapaklı. Sarılı. Örtülü.

Blocked : Bloklanmış. Öbeklenmiş. Tıkalı. Bloke edilmiş. Bloke. Kullanımına izin verilmeyen. Engellendi.

Cliquy synonyms : inner circle, rogue's gallery, military junta, maffia, bloomsbury group, immunes, following, cloudily, cliquey, faction, favored, exceptional, camarilla, mafia, custome, bohemia, circle, cliquiest, distinctive, loop, closed, esoterical, cliquier, galere, ingroup, sect, junto, cloudiest, inner, collapsed, confined, kitchen cabinet, concessionary.