Come a purler türkçesi Come a purler nedir

  • Başaşağı düşmek.
  • Tepetaklak düşmek.
  • Kötü düşmek.

Come a purler ingilizcede ne demek, Come a purler nerede nasıl kullanılır?

A : Argonun simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. La (müzik terimi). Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir.

Purler : Devirici yumruk. Düşüş. Kötü düşme. Yıkıcı darbe. Şiddetli düşüş.

Come a cropper : Baş aşağı gitmek. Kötü biçimde düşmek. Başarısızlığa uğramak. Bozguna uğramak. Naneyi yemek. Hezimete uğramak.

Come about : Volta etmek. Doğmak. Olmak. Olay (bir yerde) geçmek. Çıkmak. (gemi) dönmek veya yön değiştirmek. Meydana gelmek.

Come across : İle karşılaşmak. İstenileni yapmak. -e rastlamak. Rastlamak. İyi etki yapmak. Etkileyici olmak. Karşılaşmak. İzlenim yaratmak. İzlenim bırakmak. Rastgelmek.

Come apart : Kopuvermek. Parçalanmak. Parçalara ayrılmak. Dağılıvermek. Parça parça olmak. Dağılmak.

Come alongside : Aborda olmak. Bordaya gelmek. Yanaşmak.

Come around : Başkasının görüşüne uymak. Yüksekten atmaktan vazgeçmek. Hastalığı atlatmak. İmana gelmek. Dediğine gelmek. Hastalıktan iyileşmek. Canlanmak. Yelkenleri suya indirmek. Gelip gitmek. Ayılmak.

Come along : Düzelmek. Birlikte gelmek. İlerlemek. Görünmek. Eşlik etmek. Beraber gelmek. Acele etmek. İyileşmek. Gelişmek. Çıkmak (fırsat).

 

Come again : Yeniden gelin. İkinci defa geri gelme. Yine beklerim. Yine bekleriz. Başka zaman da gelin. Yine beleriz.

İngilizce Come a purler Türkçe anlamı, Come a purler eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Come a purler ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fall head over heels : Sırılsıklam aşık olmak.

Topple down : Yıkılmak. Devrilmek.

Topple over : Alaşağı etmek. Düşürmek. Devrilmek. Devirmek. Düşmek. Tekerlenmek. Yuvarlanmak. Devrilip düşmek. Yıkılmak.

Go downhill : Bozulmak. Tepetaklak düşmek veya olmak. Sağlık vb düşüş göstermek. Dibe vurmak. Durumu bozulmak. Kötüye gitmek. Çaptan düşmek. Başaşağı gitmek. Baş aşağı gitmek.

Toppling : Devrilmek. Düşecek gibi olmak. Sendelemek. Düşüş. Devirmek.

Topples : Düşürmek. Devrilmek. İtip yuvarlamak. Düşmek. Yıkmak. Sendelemek. Devirmek. Düşecek gibi olmak.

Toppled : Düşecek gibi olmak. İtip yuvarlamak. Düşmek. Devirmek. Devrilmek. Sendelemek. Yıkmak. Düşürmek.

Keel over : Alabora etmek. (fenalaşıp vb) düşmek. Alabora olmak. Karina etmek. Kendini kaybetmek. Birden devrilip düşmek. Bayılmak. Devrilip düşmek. Pat diye düşmek.

Topple : Düşecek gibi olmak. Devirmek. Sendelemek. İtip yuvarlamak. Düşürmek. Düşmek. Devrilmek. Yıkmak.

Come a purler synonyms : take a purler.