Consideration türkçesi Consideration nedir

 • Saygı.
 • İzan.
 • Karşılık.
 • Bedel.
 • Ödül.
 • Düşünce.
 • Değerlendirme.
 • Bir konu, kavram ya da işlemi tartışarak gözden geçirme.
 • İrdeleme.
 • İtibar.
 • Tefekkür.
 • Göz önünde tutma.
 • Saygınlık.
 • Ehemmiyet.
 • Göz önüne alma.
 • Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol. düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey.
 • Dikkat.
 • Bilimsel düşünce.
 • Önem.
 • Hukuk, eğitim alanlarında kullanılır.
 • Etmen.
 • Düşünme.
 • Husus.
 • Sebep.
 • Ödeme.

Consideration ile ilgili cümleler

English: The massacre in Norway and the recent rebellion and the booty in England, are dreadful in consideration of the circumstances that the world drifted into.
Turkish: Norveç'te yaşanan katliam ve son günlerde İngiltere'deki ayaklanma ve yağma, dünyanın içine sürüklendiği durum itibarı ile dehşet vericidir.

English: Out of consideration to the pig farming industry the name 'pig influenza' has been changed into 'influenza A(H1N1)'.
Turkish: Domuz çiftliği endüstrisini dikkate almazsak 'domuz gribi' adı 'A gribi (H1N1) olarak değişti.

English: I'm not a Muslim and so I have no obligation to observe the fast but as long as I'm living in the same apartment having consideration for such a custom is important.
Turkish: Müslüman değilim. Oruç tutmamalıyım. Ama aynı apartmanda yaşadığım sürece geleneği dikkate almak önemlidir.

 

English: It's scary how little consideration she gives to being a woman.
Turkish: Kadın olduğunun bu kadar az ayırdında olması ürpertici.

English: You had better take into consideration that you are no longer young.
Turkish: Artık genç olmadığını dikkate alsan iyi olur.

Consideration ingilizcede ne demek, Consideration nerede nasıl kullanılır?

Consideration for sale : Satış fiyatı.

In consideration of : Işığında. Sebebinden. -sı dolayısıyla. Dikkate alındığında. Karşılık olarak. -sı karşılığında. Dolayısı ile. İtibarı ile. Göz önünde tutarak. Düşünerek.

Adequate consideration : Yeterli oranda düşünme. Yeterli derecede düşünme. Yeterli ivaz veya bedel. Yeterli tazminat. Yeterli oranda karşılığını vermek.

After due consideration : Düşünüp taşındıktan sonra. Tartışmadan sonra. Derin derin düşündükten sonra. İyice düşünüp taşındıktan sonra. Görüşmeden sonra.

Be under consideration : Üzerinde düşünülmek.

On no consideration : Asla. Hiçbir nedenle. Hiçbir suretle.

Show consideration : Anlayış göstermek. Saygı göstermek.

Took into consideration : Göz önüne alan. Düşünen. Dikkat eden. Hesaba alan.

 

For a consideration : Para karşılığı.

Take into consideration : Göz önünde tutmak. Dikkate almak. Nazarı itibara almak. Nazarı dikkate almak. Hesaba katmak. Düşünmek. Kale almak. Gözönünde bulundurmak. Göz önünde bulundurmak.

İngilizce Consideration Türkçe anlamı, Consideration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Consideration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Matter : İrinlenmek. İrin. Önem taşımak. Bilinçten bağımsız olarak var olan ve bilinçte yansıyan nesnel gerçekliği anlatan bir felsefe kavramı. Fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. İş. Farketmek. Madde. Sorun. Vesile.

Comities : Kibarlık. Nezaket. Mücamele.

Excogitation : Düşünüp bulma. Çıkartma. İcat etme. Tasarlama.

Effectiveness : Etkileyicilik. Geçerlilik. Etki. Yararlılık. Yürürlüğe girmesi. Etkililik. Tesir. Tesirlilik. Etkenlik.

Cases : Dava. Kanıt. Kutu. Kılıf. Neden. Kovan. Hukuksal olay. Durum. Davalar. Görüş.

Figuring : Kuramlaştırma. Spekülasyon yapma. Hesap etme. Biçimlendirme. Biçim verme. Farzetme. Tahminde bulunma.

Counterparts : Meslektaş. Benzer. Karşıtlar. Emsal. Eş. Suret. Akran.

Attention : Yoğulum. İlgi. İtina. Aldırış. Bakım. İltifat. Belli bir noktaya odaklanma. Bir algıyı güçlendirmek üzere ansal süreçlerden bir kesit üzerinde toplanma, yoğunlaşma gücü. İlgilenme.

Guerdon : Mükafat vermek. Tazminat. Zarar tazmin etmek. Zararı karşılamak. Bahşiş. Ödül vermek. Mükafat.

Estimation : Takdir. Fikir. Kararlama. Yargı. Tahminleme. Malın ya da özdeklerin değerleri oranlanmak üzere düzenlenen yazılım. değer biçme. Keşif. Tahmin.

Consideration synonyms : thought process, mitigating circumstance, beliefs, significance, kudo, esteems, contemplativeness, prominence, particularity, discharge, counters, argument, significances, heftiness, plumes, appraisals, accounts, counterbalance, forfeits, advertence, grounds, bonus, contemplations, accent, evaluations, conciliation, advisement, graveness, carefulness, come up with, motived, scrutinising, cover.

Consideration zıt anlamlı kelimeler, Consideration kelime anlamı

Unkindness : Adilik. Şefkatsizlik. Hasislik. Cimrilik. Kalpsizlik. Alçaklık. Merhametsizlik.

Inconsideration : Düşüncesizlik.

Thoughtlessness : Kaygısızlık. Bencillik. Düşüncesizce edilmiş laf. Düşüncesizlik. Dikkatsizlik.

Consideration antonyms : tactlessness.

Consideration ingilizce tanımı, definition of Consideration

Consideration kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Contemplation. Examination. Continuous careful thought. The act or process of considering. Deliberation. Attention.