Dershane nedir, Dershane ne demek

Dershane; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Derslik.
  • Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş

"Dershane" ile ilgili cümleler

  • "Genç kızlığın bütün şakraklığı dershaneyi kapladı, her kafadan bir ses çıkıyordu." - A. Gündüz

Dershane hakkında bilgiler

Dershane, öğretim ile beraber öğrencinin duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerinin de arttırılmaya çalışıldığı, bünyelerinde Rehber Öğretmenlerin bulunma şartı olan kurumdur.

Temelde iki kategoride, SBS ve YGS-LYS, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programlarında yer alan konuların ve hedef davranışların belirli bir zaman ölçeğinde,öğrenciye aktarımı, öğrencinin verili konularda test edilerek yeterliliğinin ölçüldüğü, tüm işlemlerden sonra bireysel değerlendirme ile eksik kalınmış olan alanlarda konularda işlemin yeniden başlatıldığı özel öğretim kurumları. Yasal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Talim ve Terbiye Kuruluna bağlıdırlar.

Dershane tanımı, anlamı:

Öğrenci : Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Özel ders alan kimse.

Ders : Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi.

 

Dershaneci : Dershane işleten kimse.

Dershanecilik : Dershanecinin yaptığı iş.

Derslik : Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane. Ders saati süresine uygun.

Okul : Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Ekol. Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü.

Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç.

Kuruluş : Kurulma işi. Kasılma. Yapı, yapılış, bünye. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Duygusal : Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan). Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî.

Bilişsel : Bilişle ilgili, zekânın işleyişiyle ilgili, kognitif.

Diğer dillerde Dershane anlamı nedir?

İngilizce'de Dershane ne demek? : n. class, classroom

Fransızca'da Dershane : classe [la]; école privée qui offre des cours spéciaux

Almanca'da Dershane : n. Klasse, Klassenzimmer, Unterrichtsraum

Rusça'da Dershane : n. класс (M), аудитория (F)