Dikdörtgensel bölge nedir, Dikdörtgensel bölge ne demek

Dikdörtgensel bölge; bir matematik terimidir.

  • Dikdörtgenin sınırladığı düzlemsel bölge

Dikdörtgensel bölge anlamı, tanımı:

Dikdörtgen : Açıları dik olan paralel kenar, mustatil. Bu biçimde olan.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Uç, son. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç.

Düzlemsel : Düzlem niteliğinde olan.