Dikenlik nedir, Dikenlik ne demek

  • Dikenli bitkileri çok olan yer

"Dikenlik" ile ilgili cümle

  • "Dünyada kurumayan, dikenlik hâline gelmeyen hiçbir yeşil köşe kalmıyor." - H. C. Yalçın

Dikenlik anlamı, kısaca tanımı:

Çakırdikenlik : Çakırdikeni bol olan yer.

Dikenli : Zor, çetin, sıkıntı veya üzüntü veren. Dikenli olan. Dikeni olan bitkilerin bulunduğu (yer).

Diken : Bu çıkıntıları çok olan bitki. Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Yer : Önem. Ülke. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Durum, konum. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Yerküre. Görev, makam. Durum, konum, vaziyet. Gezinilen, ayakla basılan taban.

Diğer dillerde Dikenlik anlamı nedir?

İngilizce'de Dikenlik ne demek? : bramble patch, thorn patch