Dil öğretimi nedir, Dil öğretimi ne demek

  • Bir dili öğretme işi

Dil öğretimi kısaca anlamı, tanımı:

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Öğreti : Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek. Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin. Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü. Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin.

Öğretme : Öğretmek işi.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Tek. Sadece. Beraber. Bir kez. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda.