Dilaltı nedir, Dilaltı ne demek

Dilaltı; bir tıp terimidir.

  • Genellikle kalp hastalıklarında hızlı ve kesin etki sağlamak için dilin altına konularak emilen ilaç
  • Tavuklarda görülen bir hastalık.

Yerel Türkçe anlamı:

Sinsi: O ne dilaltıdır bilemezsin.

Konuşmaya engel olduğuna inanılan dil altındaki et.

Mikrop kapıldığı için dil altında çıkan ve kurbağa gibi ses çıkartan kabarcık.

Sığırlarda görülen bir hastalık. (Hayvanın dilinin altında kıl çıkar, hayvan ot yiyemez.)

Dilaltı kısaca anlamı, tanımı:

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Kalp : İşe yaramaz, tembel. Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Düzme, sahte, geçmez (para). Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. Duygu, his. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. Kalp hastalığı. Yalancı, kendine güvenilmeyen. Sevgi, gönül.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Ruh sağlığının bozulması durumu.

 

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Elde etmek, sahip olmak.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Bu elementten yapılmış. Üstün nitelikli, değerli. Altından yapılmış sikke.

İlaç : Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem.

Bir : Tek. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Beraber. Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Bir kez.

Dilaltı bağı : (biyoloji)

Dilaltı bezi : (biyoloji)

Diğer dillerde Dilaltı anlamı nedir?

Rusça'da Dilaltı : adj. подъязычный