Dilotu nedir, Dilotu ne demek

  • "Çok konuşmak" anlamındaki dilotu yemek deyiminde geçen bir söz

"Dilotu" ile ilgili cümleler

  • "Mütemadiyen gülüp söylüyordum. Hacı Kalfa'nın ellerini dizlerine vurarak: -Dilotu mu yedin be kızım? diye bir gülmesi var ki..." - R. N. Güntekin

Dilotu anlamı, tanımı:

Konuşmak : Konuşma dili olarak kullanmak. Oyuncak, hayvan vb. konuşmaya benzeyen birtakım sesler çıkarmak. Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak anlatmak. Belli bir konudan söz etmek. Söylev vermek, konuşma yapmak. Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek. Becermek, uzman gibi yapabilmek. Flört etmek. Gizli bir şeyi açığa vurmak, ele vermek. Dargın bulunmamak. Geçerli olmak, etkin olmak. Şık ve zarif görünmek. Düşüncesini herhangi bir araç kullanarak anlatmak. İlişki kurmak veya ilişkiyi sürdürmek.

Yemek : Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Yasal yoldan cezalandırılmak. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Yemek yeme, karın doyurma işi. Başkasının parasını harcamak. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Isırmak. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Kandırmak. Birine alacağını vermemek, ödememek. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Ağızda çiğneyerek yutmak.

 

Deyim : Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.