Effuses türkçesi Effuses nedir

Effuses ingilizcede ne demek, Effuses nerede nasıl kullanılır?

Effuse : Yaymak. Taşmak. Yayılmış. Efüz. Akmak. Taşırmak. Sızmak. Dökmek. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.

Effused : Sızdırmak. Dışarı akmış. Dışarı akıtmak. Yayılmak. Dışarı taşmış. Sızmak. Açılmak. Dökmek.

Effusing : Yayılmak. Dışarı taşma. Sızdırmak. Dökmek. Dışarı akıtmak. Dışarı akma. Sızmak. Açılmak. Dışarı akan. Dışarı taşan.

Effusion : Sızınım. Dışarı akma. Dökme. Lav taşması. Bir dokuya veya vücut boşluğuna eksudat veya transudat niteliğinde sıvı sızması. eksudat veya transudat. Akma. İçini dökme. Çok ufak bir delikten, tek tük gaz özdeciklerinin kaçması olayı. Akıtma. Efüzyon.

Effusion of blood : Kanın damarlardan başka dokulara akması.

Pleural effusion : Plevral effüzyon. Plöral effüzyon. Göğüs boşluğunda sıvı toplanması. Plevral efüzyon.

Effulgent : Şaşaalı. Parlak olarak ışıldayan. Görkemli. Işık saçan. Parlak.

Effulgently : Işık ve sıcaklık saçarak. Parlayarak. Işın yayarak. Işık saçarak.

Effusive : Coşkun. Akan. Azgın. Bol. Heyecanlı. Taşıntı. Coşkulu. Taşan. Taşkın. Dökülen.

 

Effusiveness : Bolluk. Taşkınlık. Açılma. Coşkunluk. İçini dökme.

İngilizce Effuses Türkçe anlamı, Effuses eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Effuses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bespread : Lekelemek. Bulamak. Bulaştırmak. Kaplamak. Saçmak. Örtmek.

Emanating : Çıkmak. Doğan. Doğmak. Çıkan. Akan. Sızan. Yayılan. Fışkıran.

Convey : Bildirmek. Devretmek. İblağ etmek. (bilgi) aktarmak. Yollamak. Nakletmek. Götürmek. Aksettirmek. Açığa çıkarmak.

Emanate : Ortaya çıkmak. Sadır olmak. Doğmak. Oluşmak. Fışkırmak. Zuhur olmak. Çıkmak.

Bespreads : Kaplamak. Bulaştırmak. Bulamak. Lekelemek. Saçmak. Örtmek.

Escaped : Firar etmek. Atlatmış. Paçayı kurtarmış. Hatırından çıkmak. Sızmış. Firar etmiş kurtulmuş. Kaçkın. Kaçmış. Çıkmış.

Exudes : Belirtmek. Kaçırmak. Çıkarmak. Akıtmak. Dışarı vermek. Sızıntı yapmak.

Getting over : İletmek. Geçirmek (hastalık). Üstesinden gelmek. Hazmetmek. Başa çıkmak. Atlatmak.

Arborizes : Ağaca benzemek. Dal budak salmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborise). Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Dallanmak.

Deploy : Uygulamak. Açmak. Yerleştirmek (ordu vb). Konuşlanmak. Plana göre yerleştirmek. Dağıtmak. Konuşlandırmak. Mevzilenmek. Harekete geçirmek. Mevzilendirmek.

 

Effuses synonyms : discharging, discharges, glutting, flow out, exuberate, elapses, drain away, elapse, deployed, conveyed, creep, drain off, drip, birched, cascade, circulates, chiselling, crept, be opened, delate, coursed, apply, air, arborizing, course, pour out, birch, broadcast, escape, arborize, discharge, effusing, bares.

Effuses zıt anlamlı kelimeler, Effuses kelime anlamı

Absorb : Tüm dikkatini almak (iş veya sorun). Emmek (sıvıyı veya gazı veya ışığı veya sesi). Özümsemek. Sönümlemek. Uzay, veterinerlik alanlarında kullanılır. Soğurmak. Devralmak. Sönümlemek (sarsıntıyı veya salınımı). İşgal etmek. Karşılamak (masrafı).