Endocrinic türkçesi Endocrinic nedir

  • Endokrinik.
  • Hormonlarla alakalı.
  • Endokrin salgı bezlerine veya onların salgılarına ait.

Endocrinic ingilizcede ne demek, Endocrinic nerede nasıl kullanılır?

Endocrine : İç salgıbezi. İç salgı ile ilgili. İçsalgı ile ilgili. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin. İçsalgı. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. Endokrin. İç salgı bezleri. İç salgı.

Endocrine dermatitis : Endokrin deri yangısı. Daha çok kedilerde oluşan çift taraflı görünüşte tiroit ve cinsiyet hormonların yetersizliğine bağlı olarak gelişen deri yangısı, endokrinojen dermatitis.

Endocrine dysfunction anemia : Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık. Endokrin görev bozukluğu anemisi.

Endocrine effect : İç salgı bezi salgılarının etkileri. Endokrin etki.

Endocrine examination : İç salgı muayenesi. İç salgı bezinin işlevini ölçmek amacıyla ilgili bezin salgıladığı hormonun varlığı veya düzeyinin kan, süt, idrar gibi vücut sıvılarında değişik ölçüm yöntemleriyle araştırılması, endokrin muayene. Endokrin muayene.

 

Endocrinocytus mammotropicus : Mammotrop hücreler. Hipofizin ön lobundaki asidofil hücreler. bu hücrelere lüteomammotrop hormon salgılayan hücreler veya prolaktin salgılayan hücreler adı verilir.

Endocrinocytus gastrointestinalis : Sindirim kanalının mukozasında değişik peptidler üreten çeşitli enteroendokrin hücre tipleri. apud veya dnes adı verilen diffuz nöroendokrin sistemine ait hücrelerin tümüne verilen addır. Enteroendokrin hücreler.

Endocrinocytus alpha : A hücresi. Endokrin pankreasta adacığın daha çok çevresinde bulunan, kan şekerini yükselten glukagon salgılayan ve asidofil yapıda alkolde çözülmeyen granüller içeren hücre.

Endocrinocytus chromophilicus : Kromofil hücreler. Hipofiz ön lobunda asit boyanma özelliği gösteren hücreler. bunlar asit boyalarla boyanan ve endokrinositus asidofilikus adı verilen asidofil hücreleryle bazik boyalarla boyanan ve endokrinositus bazofilikus adı verilen bazofil hücrelerden oluşur.

Endocrine gland : İç salgıbezi. Endokrin bezi. İçsalgı bezi. İçsalgıbezi. Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. pankreasın alfa hücrelerinin glukagon salgısı, beta hücrelerinin insülin salgısı gibi salgıları protein yapısında ya da böbrek üstü bezi ve teslislerin steroit yapısındaki salgıları gibi hormon salgılayan bezler. endokrin bez, kanalsız bez. İç salgı bezi. Salgılarını bir kanal sistemi olmaksızın doğrudan kan akımına veren bezlerden herhangi biri, endokrin bez.

İngilizce Endocrinic Türkçe anlamı, Endocrinic eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Endocrinic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Somatotrophic hormone : Sth. Büyüme hormonu. Somatotrop hormon.

Thyrotropin releasing hormone : Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon trh. Tirotropin salgılatıcı hormon. Trh. Tirotropin salgılatan hormon.

Pitocin : Oksitosin. Pitosin.

Relaxin : Gebelik sırasında, corpus luteum tarafından çıkarılan ve pelvis bağlarının gevşemesini sağlayan hormon. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Gebelik sırasında sarı cisim ve plasentadan salgılanarak döl yatağı ve pelvise ait eklemler arasındaki bağları gevşetici, ayrıca serviksi yumuşatıcı ve genişletici etkiye sahip peptit hormon. Relaksin. Gevşetici hormon.

Corticotrophin : Kortikotrofin. Kortikotropin. Böbreküstü bezleri korteksinin steroid üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Acth. Adrenokortikotropik hormon.

Corticotropin : Böbreküstü bezleri korteksinin steroid üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Acth. Kortikotropin.

Catecholamine : Katekolamin. Kateşolamin. Böbreküstü bezinin içinde üretilen kimyasalların sınıflandırılması (adrenalin veya adrenalin olmayanları içeren fakat onunla sınırlı olmayan).

Steroid : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bitki ve hayvanlarda bulunan üçü altılı, biri beşli olmak üzere dört hidrokarbon halkası içeren sterollerin, safra asitlerinin ve hormonların yapısına giren bir lipit grubu. Steroit. Hayvanlar ve mantarlardan elde edilen sabit yağların yapısındaki steran halkası içeren bileşikler. tüm doğal steroitler siklopentanoperhidrofenantren çekirdeği taşırlar ve kolesterolden hazırlanırlar. steroller, steroit hormonlar, safra asitleri, d vitamini bu gruptandır.

Hormone : İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İçsalgı. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. İç salgı. Hormon. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi.

Parathormone : Paratiroit hormonu. Paratiroit hormon. Paratiroid hormonu. Parathormon.

Endocrinic synonyms : thyroid hormone, releasing hormone, thyrotropin releasing factor, gonadotrophic hormone, human growth hormone, gi hormones, trf, sth, steroid hormone, thymosin, hypothalamic releasing hormone, releasing factor, msh, gonadotropic hormone, hypothalamic releasing factor, thyrotrophic hormone, adrenosterone, gastrointestinal hormone, protirelin, gonadotrophin, pitressin, gonadotropin, tsh, melanocyte stimulating hormone, glucocorticoid, adrenocorticotropin, adh, adrenocorticotrophic hormone, parathyroid hormone, thyrotropin, neurohormone, adrenalin, somatotropin.

Endocrinic zıt anlamlı kelimeler, Endocrinic kelime anlamı

Exocrine : Ekzokrin. Salgılarını kanallar aracılığıyla vücut boşluklarına veya dışarı salan bez sistemleri. Eksokrin. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan. Dış salgı. Harici hormonal salgı. Dış hormonal salgı.