Endocrine dermatitis türkçesi Endocrine dermatitis nedir

  • Endokrin deri yangısı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Daha çok kedilerde oluşan çift taraflı görünüşte tiroit ve cinsiyet hormonların yetersizliğine bağlı olarak gelişen deri yangısı, endokrinojen dermatitis.

Endocrine dermatitis ingilizcede ne demek, Endocrine dermatitis nerede nasıl kullanılır?

Endocrine : İçsalgı. Endokrin. İç salgıbezi. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. İç salgı bezleri. İçsalgı ile ilgili. İç salgı ile ilgili. İç salgı. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin.

Dermatitis : İltihap. Deri yangısı. Cilt iltihabı. Dermatit. Dermatitis. Deri iltihabı.

Endocrine dysfunction anemia : Endokrin görev bozukluğu anemisi. Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık.

Endocrine effect : İç salgı bezi salgılarının etkileri. Endokrin etki.

Endocrine examination : Endokrin muayene. İç salgı bezinin işlevini ölçmek amacıyla ilgili bezin salgıladığı hormonun varlığı veya düzeyinin kan, süt, idrar gibi vücut sıvılarında değişik ölçüm yöntemleriyle araştırılması, endokrin muayene. İç salgı muayenesi.

 

Endocrine gland : Endokrin bezi. Salgılarını bir kanal sistemi olmaksızın doğrudan kan akımına veren bezlerden herhangi biri, endokrin bez. İçsalgı bezi. İçsalgıbezi. İç salgıbezi. İç salgı bezi. Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. pankreasın alfa hücrelerinin glukagon salgısı, beta hücrelerinin insülin salgısı gibi salgıları protein yapısında ya da böbrek üstü bezi ve teslislerin steroit yapısındaki salgıları gibi hormon salgılayan bezler. endokrin bez, kanalsız bez.

İngilizce Endocrine dermatitis Türkçe anlamı, Endocrine dermatitis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endocrine dermatitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Endocrinogen dermatitis : Endokrinojen dermatitis.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Endocrine dermatitis synonyms : a dna, abaxial, abdominal fat necrosis, abdominal pain, a crochordon, abdomen, a band.