Endocrine dysfunction anemia türkçesi Endocrine dysfunction anemia nedir

  • Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Endokrin görev bozukluğu anemisi.

Endocrine dysfunction anemia ingilizcede ne demek, Endocrine dysfunction anemia nerede nasıl kullanılır?

Endocrine : İçsalgı ile ilgili. İç salgıbezi. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. Endokrin. İç salgı bezleri. İç salgı ile ilgili. İç salgı. İçsalgı. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin.

Dysfunction : Yetmezlik. Fonksiyon bozukluğu. İşlev bozukluğu (organ vb). Herhangi bir organın anormal olarak çalışması. Halkbilim olay ve ürünlerinin, yeni etkenler nedeniyle, eski dengesel işlerlikleriyle birlikte eski anlam ve güçlerini de yitirmeleri, bk. işlev, işlevselcilik, işlevsel tümgeler. Disfonksiyon. İşlememe. Görev bozukluğu. Bir uzvun görevini yapmaması.

Anemia : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Anemik. Kandaki alyuvar sayısı veya hemoglobin miktarının normal değerlerin altına düşmesiyle belirgin bir sendrom, kansızlık. en önemli belirtileri mukoza, konjunktiva ve deride solgunlukla birlikte dolaşım ve solunum sistemiyle ilgili bozukluklardır. Kan azlığı. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kanda eritrosit sayısının azalması, hemoglobin ve hematokrit değerinin normalin altına düşmesiyle belirgin durum, kansızlık. Kansızlık. Alyuvar sayısının normalden az olması. anemi. Anemi.

 

İngilizce Endocrine dysfunction anemia Türkçe anlamı, Endocrine dysfunction anemia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endocrine dysfunction anemia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Abdomen. Karın.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

 

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Endocrine dysfunction anemia synonyms : abdominal fat necrosis, abdominal ovariectomy, abamectin, abdominal palpation, abaxial, a c syndrom.