Endocrine effect türkçesi Endocrine effect nedir

  • Endokrin etki.
  • İç salgı bezi salgılarının etkileri.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Endocrine effect ingilizcede ne demek, Endocrine effect nerede nasıl kullanılır?

Endocrine : İç salgı. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin. İçsalgı ile ilgili. İç salgı ile ilgili. İç salgıbezi. İçsalgı. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. İç salgı bezleri. Endokrin.

Effect : Meydana getirmek. Gerçekleştirmek. Ulaşmak. Etki etmek. Sonuç. Bir oyun sırasında belirli bir etki yapmak için kullanılan müzik, gürültü, sis, yağmur, kar, güneş, gece, fırtına, yıldırım gibi her çeşit ses ve ışık öğelerinin tümü. Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler. Başarmak. Anlam. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.

Endocrine dermatitis : Endokrin deri yangısı. Daha çok kedilerde oluşan çift taraflı görünüşte tiroit ve cinsiyet hormonların yetersizliğine bağlı olarak gelişen deri yangısı, endokrinojen dermatitis.

Endocrine dysfunction anemia : Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık. Endokrin görev bozukluğu anemisi.

 

Endocrine examination : Endokrin muayene. İç salgı bezinin işlevini ölçmek amacıyla ilgili bezin salgıladığı hormonun varlığı veya düzeyinin kan, süt, idrar gibi vücut sıvılarında değişik ölçüm yöntemleriyle araştırılması, endokrin muayene. İç salgı muayenesi.

Endocrine gland : Salgılarını bir kanal sistemi olmaksızın doğrudan kan akımına veren bezlerden herhangi biri, endokrin bez. İç salgı bezi. İçsalgı bezi. İçsalgıbezi. İç salgıbezi. Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. pankreasın alfa hücrelerinin glukagon salgısı, beta hücrelerinin insülin salgısı gibi salgıları protein yapısında ya da böbrek üstü bezi ve teslislerin steroit yapısındaki salgıları gibi hormon salgılayan bezler. endokrin bez, kanalsız bez. Endokrin bezi.

İngilizce Endocrine effect Türkçe anlamı, Endocrine effect eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endocrine effect ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

 

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

Abattoir : Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Salhane.

Abdomen : Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Karın. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde).

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Endocrine effect synonyms : a c deformity, a c syndrom, abdominal distention, abdominal pain, abaxial, abamectin.