Erken boşalma nedir, Erken boşalma ne demek

  • Cinsel birleşimlerde bazı fiziksel veya ruhsal nedenlerden dolayı meninin erken gelmesi

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Cinsel birleşim sırasında spermanın erken gelişi, bel gevşekliği, prospermi.

İngilizce'de Erken boşalma ne demek? Erken boşalma ingilizcesi nedir?:

prospermia

Erken boşalma hakkında bilgiler

Erken boşalma, prematür ejakülasyon veya ejaculatio praecox, en sık rastlanan cinsel işlev bozukluğudur. Erken boşalma, cinsel bir yetersizlik değildir. Boşalma üzerinde kontrolün az sağlanması veya sağlanamamasıdır. Hem erkeklerin hem de kadınların en fazla yakındıkları sorunların başında gelir.

Erken boşalma anlamı, kısaca tanımı:

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Boşalma : Boşalmak işi. Elektrik yükünün başka bir iletkene geçişi veya sıfıra düşmesi, deşarj. Derdini birine açarak ferahlama, rahatlama, deşarj.

Birleşim : Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Birleşme işi.

Fiziksel : Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki. Fizikle ilgili olan.

Ruhsal : Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik. Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik.

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

 

Meni : Erkeklerin cinsel organından salgılanan madde, er suyu, bel, atmık, dikel, sperm, sperma.

Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme.

İşlev : Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.