Esnemek nedir, Esnemek ne demek

  • Uykulu, sıkıntılı veya yorgunluk duyulan bir anda ağzı genişçe açarak soluk alıp vermek.
  • Bir cisim bir etki ile biçim değiştirmek
  • Bollaşıp genişlemek.

"Esnemek" ile ilgili cümleler

  • "Birden çenelerim gerildi. Uzun uzun esnedim." - A. Haşim
  • "Sobada ateş çıtırdıyor / Duvarlar esniyor gibi" - H. F. Ozansoy

Esnemek kısaca anlamı, tanımı:

Esneme : Esnemek işi.

Sıkıntılı : Sıkıntı veren, çileli, kasvetli, meşakkatli, mukassi. Sıkıntısı olan.

Yorgunluk : Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık.

Genişçe : Biraz geniş. Bol bol. Uzun uzun.

Soluk : Tarz. Parlaklığını, gücünü yitirmiş (ışık). Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes. Rengi kaybolmuş, matlaşmış (nesne). Rengi atmış olan, solmuş, uçuk. Ciğerlere hava alıp verme.

Vermek : Dayamak. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Ayırmak, harcamak. Ödemek. Satmak. Tespit etmek. Ondan bilmek, atfetmek. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Bırakmak veya bağışlamak. Yaymak. Kazandırmak, katmak. Doğurmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Sahip olmasını sağlamak. Herhangi bir duruma yol açmak. Cinsel yönden kendisini kullandırmak.

 

Cisim : Gövde, beden, vücut. Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

Genişlemek : Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak. Yaygın duruma gelmek. Geniş duruma gelmek, büyümek. Bollaşmak.

Esnemek ile ilgili Cümleler

  • Kendimi esnemekten alamadım.
  • Ben esnemek istiyorum.
  • Herkes o kadar yorgundu ki esnemek dışında bir şey yapamadılar.

Diğer dillerde Esnemek anlamı nedir?

İngilizce'de Esnemek ne demek? : v. yawn, gape, yield, give, bulge, spring

Fransızca'da Esnemek : bâiller, plier, fléchir

Almanca'da Esnemek : v. federn, gähnen

Rusça'da Esnemek : v. зевать, пружинить, прогибаться, тянуться, прозевать, прогнуться