Excision türkçesi Excision nedir

 • Kesip çıkarma.
 • Bir doku veya organdan kesip parça çıkarma, eksize etmek, eksizyon.
 • Eksize etmek.
 • Eksizyon.
 • Eksize etme.
 • Alınan şey.
 • Kesme.
 • Alma.
 • Kesip çıkarmak.
 • Bedenden kesip çıkarma.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Kesip çıkarmak, eksizyon.

Excision ingilizcede ne demek, Excision nerede nasıl kullanılır?

Excision arthroplasty : Eksizyon artroplastisi. Eklemi oluşturan kemik uçlarını (kalça ekleminde kollum ossis femoris) uzaklaştırmak suretiylemeydana gelen boşluktan yararlanıldığı burada oluşacak fibröz dokunun, eklemin serbest hareketini sağladığı bir artroplasti yöntemi.

Excisions : Alma. Alınan şey. Kesme. Bedenden kesip çıkarma. Eksizyon. Kesip çıkarma.

Excising : Vergi koymak. Kesmek. Vergilendirmek. Kesip çıkarma. Almak. Temizlemek.

Excisable : Temizlenebilen. Vergilendirilebilir. Atılabilen. Kesilip çıkartılabilen. Vergiye tabi. Kesip atılabilen. Kesilebilen.

Excise : Kesip çıkarmak. Almak. Kesmek. Vergi koymak. Bir ülkede üretilen ve kullanılan kimi mallardan alınan vergi. Eksize etmek. Keserek almak. Bir doku veya organdan kesip parça çıkarma, eksize etmek, eksizyon. Oymak. Atmak.

Excisemen : Vergi toplayıcısı. Vergi tahsildarı. Vergi memuru.

Excise office : Tüketim vergi dairesi.

Excise duty : Satış vergisi. İşlem vergisi. Muamele vergisi. Özel tüketim vergisi. Tüketim vergisi.

 

Excised : Atılmış. Eksize edilmiş. Temizlenmiş. Kesilip çıkartılmış. Kesilmiş. Almak. Kesmek. Temizlemek. Eksize. Vergilendirmek.

Countervailing excise duty : Ek gümrük vergisi. Munzam gider vergisi. Gider vergisine bağlı bir malın yabancı ülke yapımlıları ile yarışabilmesi için aynı tür malların yurda sokulmasında alınan ek gümrük vergisi. Ek gider vergisi.

İngilizce Excision Türkçe anlamı, Excision eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Excision ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Lobectomy : Bir lobun cerrahi yolla çıkarılması. Lopun ameliyatla alınması (tıp veya medikal terimi). Lob çıkarılması. Lop çıkarılması. Akciğer, beyin veya karaciğer lobunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi. Lobektomi. Lopun çıkarımı.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Pulling : Çekme. Çeken. Görkemli.

Extractions : Öz. Kare kök alma. Özütünü alma. Çıkarma. Asıl. Çıkartma. Soy. Köken. Sülale.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

 

Meniscectomy : Menisektomi.

Pancreatectomy : Pankreas alma ameliyatı. Pankreatektomi. Pankreatikotomi. Pankreas bezinin ameliyatla çıkarılması. Pankreasın cerrahi yolla çıkartılması.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Orchiectomy : Orşiyektomi. Hadım etme. Testisin cerrahi yolla çıkarılması. Orşiektomi. Testislerin biri veya ikisinin de ameliyatla alınması. Orşiektorni.

Excision synonyms : suprarenalectomy, stapedectomy, pneumonectomy, endarterectomy, lumpectomy, female circumcision, surgical procedure, vulvectomy, surgical process, septectomy, amputations, cutting out, operation, oophorosalpingectomy, vasectomy, abscissions, a band, break, acceptance, adenoidectomy, abamectin, mastectomy, abdominal palpation, mastoidectomy, coupe, embolectomy, curtailments, abattoir, abstractions, thrombectomy, cut over, laminectomy, extraction.

Excision ingilizce tanımı, definition of Excision

Excision kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of excising or cutting out or off. Extirpation. Destruction.