Extine türkçesi Extine nedir

  • Spor ya da polen tanesinin dış tabakası. eksin.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Dış zar.
  • Ekstin.
  • Eksin.
  • Spor veya polen tanesinin dış tabakası, eksin.
  • Ekzin.

Extine ingilizcede ne demek, Extine nerede nasıl kullanılır?

Extinct : Sona ermiş. Tükenmiş. Yok olmuş. Doğada tükenmiş. Sönmüş. Battal. Sönük. Bitmiş. Nesli tükenmiş. Soyu kurumuş.

Extinct species : Artık mevcut olmayan hayvan türleri. Kuşağı bitmiş, arkası kesilmiş canlı türü. Nesli tükenmiş türler. Tükenmiş tür. Nesli tükenmiş tür.

Extinct volcano : Sönmüş yanardağ. Sönmüş volkan. Artık aktif olmayan ve gelecektede püskürmeyecek olan volkan. Uzun zamanlardan beri etkinlik göstermeyen ve artık püskürmesi beklenmeyen, yerkabuğundaki magma haznesi katılaşmış ve gazları tükenmiş yanardağ.

Extincted : Varisi olmayan. İlga edilmiş. Yok edilmiş. Nesli tükenmiş. Kaldırılmış.

Extincting : Yok etme. Nesli tüketme.

Extinguish : Bastırmak. Tüketmek. Söndürmek. Yok etmek. Lağvetmek. Baskın çıkmak. Yıkmak. Ortadan kaldırmak. Ateş söndürmek. Ödeyerek bitirmek.

Extinguised : Yokedilmiş. Ortadan kaldırılmış. İmha edilmiş. Feshedilmiş. Bastırılmış. Bitirilmiş. Söndürülmüş.

Extinctions : Yeryüzünden silinme. Sönme. Tükenme. Yok olma. İtfa. Feshetme. Yok etme. Söndürme. İmha. Soy tükenmesi.

 

Extinguished : Söndürülmüş (yangın vb). Sönmüş. Sönük.

Extinction : Körlenme. Nesli tükenme. Kararma. İtfa. Sönme. Bir etki ya da eylemin, erke yitirimi nedeniyle zaman içinde güçsüzleşerek ortadan kalkması. Tükenme. Fesih. Lağvetme. Feshetme.

İngilizce Extine Türkçe anlamı, Extine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Extine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Canvas : Kaputbezi. Tuval. Branda. Tuvale yapılmış tablo. Keten bezi. Kanaviçe. Tente. Bezem bezi. Çatkı bezi. Yelken bezi.

Follow : Dikkatle dinlemek. Arkasından gelmek. Takip etmek. Anlamak. Oluşmak. Peşinden gitmek. İzleme. -in ardından gelmek. -in sonucu olmak.

Aardvarks : Yerdomuzu. Yer domuzugiller. Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya.

 

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Analyze : Tahlil etmek. Tahlil etime, inceleme. Psikanaliz tedavisi uygulamak. Analiz yapmak. Çözümleme. Tahlil yapmak. İncelemek. Analiz etmek. Araştırmak.

Assay : Analiz. Yoklamak. Analiz etmek. Tahlil etmek. Ayarını belirlemek. Tahlil. Çözümleme. Değerli maden içermek. Tecrübe etmek.

A chromosome : Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, b kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar. A kromozomu.

Analyse : Tahlil etmek. Araştırmak. Psikanaliz tedavisi uygulamak. Analiz etmek. Tahlil yapmak. Çözümlemek. İncelemek. Analiz yapmak.

View : Görünüm. Manzara. İncelemek. Muayene etmek. Görmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. Üzerinde düşünmek. Düşünce. Gözetim. Bakış.

Survey : Anket yapmak için soru sormak. İncelemek. Anket. Genel bakış. Bir kent ya da kasabanın düzentasarını hazırlamak için gerekli bilgilerin elde edilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerle yapılan araştırma türü. Sormaca. Ekonomi, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mesaha etmek. Harita çizme. Anketleme.

Extine synonyms : scrutinize, full, look at, suss out, exine, anion, compare, trace, review, aardwolf, abiotic environment, sieve, abductor muscle, a site, acacia, go over, check, inspect, a cell, anatomize, diagnose, canvass, screen, check up on, abiotic factor, a protein, scrutinise, look into, reexamine, sift, aardvark, check out, exosporium.

Extine zıt anlamlı kelimeler, Extine kelime anlamı

Fractional : Çok ufak. Kısmi. Çok küçük. Cüzi. Azıcık. Kesri. Önemsiz. Kesirli. Küçücük. Kademeli.

Decrease : Küçültmek. Düşmek. İnişe geçmek. Eksiltmek. Eksiltme. Azalmak. Eksilme. Düşüş göstermek. Eksilmek. Azalma.

Extine ingilizce tanımı, definition of Extine

Extine kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The outer membrane of the grains of pollen of flowering plants.