Forwards türkçesi Forwards nedir

Forwards ile ilgili cümleler

English: Why is it easier to park the car backwards than forwards?
Turkish: Arabayı geriye doğru park etmek neden ileriye doğru park etmekten daha kolaydır?

English: Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards.
Turkish: Hayat sadece geriye doğru anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanmalıdır.

Forwards ingilizcede ne demek, Forwards nerede nasıl kullanılır?

Backwards and forwards : Oradan oraya. İleri geri. Bir o yana bir bu yana. Baştan sona kadar.

Know something backwards and forwards : Çok iyi bilmek. Bir şeyi çok iyi veya tamamen anlamak veya bilmek. Bir şeyin içini dışını bilmek. Bir şeyin için dışını bilmek. Bir şeyi kusursuzca bilmek.

Skip forwards : İleri sar.

Flashforwards : Filmsel zamanda geriye değil ileriye yapılan yolculuk. İleriye atlama.

Thenceforwards : O zamandan beri.

Forward difference approximation : İleriye fark yaklaşıklığı.

Forward contract : İleride teslim şartlı sözleşme. Vadeli döviz işlemlerine ilişkin taraflar arasında yapılan sözleşme. Vadeli döviz sözleşmesi. Vadeli işlem sözleşmesi. Vadeli sözleşme. Vadeli kontrat. Bir işin görülmesini garanti altına alan kontrat. İlerde teslim şartlı sözleşme. Belli bir ekonomik varlığın bugün belirlenen sabit bir fiyattan gelecekte birkaç aylık süre sonunda teslim edilmek kaydıyla satılması konusunda yapılan sözleşme.

 

Forward buying : Vadeli satın alma. Gelecekte teslim satınalma. Gelecekte teslim edilmek üzere satın alma. Vadeli teslim piyasasında satın alma. Ön alım.

Forward air controller : Uçuş müfettişi. İleri hava kontrolörü.

Forward command post : İleri komuta yeri. Savaş alanında önde kurulan üs.

İngilizce Forwards Türkçe anlamı, Forwards eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Forwards ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Frontways : Cepheye doğru. İleri yöne veya öne doğru. Öne doğru.

Advanced : Yüksek. İleri derecede. Gelişmiş. İleri düzey. İlerlemiş. İleri derece. Öncü. İleri düzeyde.

Along with : Kıyısında. İle beraber. Birlikte. Boyunca. Oraya. - ile birlikte. Buraya. Kenarında.

Forwardly : Gözüpekçe. Cesurca. Aşırı şekilde. İstekli bir şekilde. İsteklice. Cüretkar biçimde. Öne doğru. Küstahça. Öncü bir tarzda.

Onwards : Sonra. İleride. İlerde. Bu yana. İtibaren. Beri.

Forth : Dışarı. Sonra. Açığa. Sair. Diğer. Başka. Dışarıya doğru.

Highering : Daha yüksek. Daha yukarı.

Higher : Daha yukarı. Bir üst. Daha yüksek.

Forwards synonyms : forrad, forrard, forrarder, to the future, future, ahead, off you go, frontwards, onward, rewarding, along, prospective, sophisticate, forrader, further, frontward, fwd, anticipatory, frontwise, forward, farther.

Forwards zıt anlamlı kelimeler, Forwards kelime anlamı

Backward : Geriye doğru yapılan. Geri. Çekingen. Vücudun ortasından geçen çizginin sırt tarafında gösterdiği yön ve sırt yüzeyi. Tersine. Arka. Geçmişe yönelmiş. Geriye. Geç öğrenen.

Forwards ingilizce tanımı, definition of Forwards

Forwards kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Same as Forward.