Fosfatlamak nedir, Fosfatlamak ne demek

  • Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek.
  • Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak

Fosfatlamak anlamı, kısaca tanımı:

Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke. Memleketli. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Kara. Arazi, tarla.

Fosfatlı : İçinde fosfat olan.

Gübre : Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre.

Vermek : Ödemek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Yaymak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Herhangi bir duruma yol açmak. Doğurmak. Tespit etmek. Kazandırmak, katmak. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Ondan bilmek, atfetmek. Dayamak. Bırakmak veya bağışlamak. Sahip olmasını sağlamak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Ayırmak, harcamak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Satmak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek.

 

Madensel : Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik. Madenden yapılmış.

Parça : Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Pasaj. Müzik eseri. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Tane. Nesne.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Diğer dillerde Fosfatlamak anlamı nedir?

İngilizce'de Fosfatlamak ne demek? : phosphatize