Grafitli korozyon nedir, Grafitli korozyon ne demek

Grafitli korozyon; bir kimya terimidir.

Grafitli korozyon kısaca anlamı, tanımı:

Grafit : Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir tür doğal karbon.

Korozyon : Aşındırma.

Koro : Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk.

Dökme : Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış. Kapların içinde olmayan, yığın biçiminde ortaya dökülmüş olan. Dökme yük. Bir yerden bir yere dökülen, aktarılan. Dökmek işi.

Demir : Bu elementten yapılmış parça. Çıpa. Güçlü, kuvvetli, sert. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça. Bu elementten yapılmış.

Bileşim : Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme işi.

 

Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Bölgesel : Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan.