Hakikat nedir, Hakikat ne demek

Hakikat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Hakikat" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ayık olmak yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir." - İ. Özel
 • "Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş." - M. Ş. Esendal

Hakikat isminin anlamı, Hakikat ne demek:

Kız ismi olarak; Gerçek, doğru. Gerçek olan şey, gerçeklik. Erkek ismi olarak; Gerçek, doğru. Gerçek olan şey, gerçeklik.

Hakikat hakkında bilgiler

Hakikât İslâmiyet'in mistik kollarından biri olan Sufilik'teki bir mertebenin adıdır.

Tasavvufta "Hakikât" Allah ile insan arasında oluşan muhabbet neticesinde ve ancak bir tarikâta girdikten sonra elde edinilen bilgi olarak tanımlanır.

Sufilikte bu mertebeler yükseliş sırasıyle aşağıdaki gibi sıralanırlar

Tasavvûfta "Hakikât" mertebesi Marifetullah makâmına ulaşmadan evvelki üçüncü mertebe ya da durak olarak tanımlanmaktadır

Hakikat ile ilgili Cümleler

 • O şey çalışıyor mu hakikaten?
 • Hepimiz hakikati farklı yollarda arıyoruz.
 • Hakikaten lezzetli.
 • Can ve gönülde yani kalpte hakikat coşkunluklarını kaldıracak takat, kulakta da bunu işitecek istidat yoksa, ben kime ne söyleyeyim?
 • Ali hakikatten habersiz.
 • Evet, hakikaten öyle.
 • Bu hakikaten yeterince büyük değil.
 • Hakikati keşfettim.
 • Ben de hakikaten öyle düşünmüyorum.
 • Hakikatı bilmek istiyorum.
 • Hakikat şaraptadır.
 

Hakikat anlamı, tanımı:

Hakikat olmak : Gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek.

Hilafıhakikat : Gerçek dışı.

Hakikaten : Gerçekten.

Hakikatli : Vefakâr.

Hakikatsiz : Vefasız. Gerçek olmayan.

Hakikatsiz çıkmak : Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmamak.

Hakikatsizlik : Vefasızlık.

Gerçek : Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Gerçeklik. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğruluk. Temel, başlıca, asıl. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yalan olmayan. Yapay olmayan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.

Gerçeklik : Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, hakikilik, şeniyet, realite, reellik.

İslamiyet : Müslümanlık.

Mistik : Gizemci. Gizemsel.

Mertebe : Aşama, derece, rütbe. Evre, safha.

Tasavvuf : Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği. Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım.

 

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

Gerçekten : Gerçek olarak, cidden, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki.

Diğer dillerde Hakikat anlamı nedir?

İngilizce'de Hakikat ne demek? : n. fact, reality, truth, the true, sooth

Fransızca'da Hakikat : vérité [la], réalité [la], fait [le], essence [la]

Almanca'da Hakikat : n. Wahrheit

Rusça'da Hakikat : n. истина (F), действительность (F), достоверность (F)