Hemorajik nedir, Hemorajik ne demek

Hemorajik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kanamayla ilişkili olan, kanamalı.

Teknik terim anlamı:

Kanamayla ilgili, kanama gösteren.

Hemorajik hakkında bilgiler

Kanama vaya hemoraji, oranı ve süresi ne olursa olsun kanın damar dışına çıkışını ifade eden bir tıp terimidir. Kanama, damar çeper bütünlüğünün travma veya laserasyon'u sonucu bozulması nedeniyle kanın damar dışına çıkması olayıdır. Kan damardan çıkıyor fakat vücut içinde bir bolşuğa boşalıyorsa buna "iç kanama", denir.Akciğerlerden kan gelmesi (haemopthysis) veya burun kanaması (epistaksis) bir iç kanama edğildir.Çünkü iç kanamalar dış bakıda görülemez. Kanama, eğer deriden vücut dışına oluyorsa "dış kanama" olarak sınıflandırılır ancak bu tabir sıkça kullanılmaz. Çünkü her ne kadar teknik olarak hemoraj kanın damar-dışı(na) -extravasküler- sızışı veya akışı anlamına gelse de, yaygın şekilde özellikle ağır dış kanamaları tanımlarken kullanır.

Hemorajik anlamı, kısaca tanımı

Hemo : Kana işaret eden ön ek, hemosiyanin, hemoglobin gibi

Hemoraji : Kanama.

Hemorajik anemi : Posthemorajik anemi.

Hemorajik diyatezis : Kanama eğiliminin artışı.

Hemorajik enteritis : Kanamalı bağırsak yangısı.

 

Hemorajik enterotoksemi : Kanamalı enterotoksemi.

Hemorajik lenfadenitis : Kanamalı lenf yumrusu yangısı.

Hemorajik sendrom : Kedi ve köpek yavrularında doğumu izleyen 1-4 gün içerisinde hematüri, akciğer, periton, deri altı, dil ve burun kanamasıyla belirgin, K1 vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan bir bozukluk.

Hemorajik şok : Hipovolemik şok.

Hemorajik yangı : Kanamalı yangı.

Kanatlı hemorajik septisemisi : Kanatlı kolerası.

Koagülopatilere bağlı hemorajik diyatezis : Pıhtılaşma faktörlerinin bozukluğuna bağlı olarak oluşan kanama eğilimi, hipokoagulemi.

Korpus hemorajikum : Yumurtlamadan sonra ovulasyon çukurcuğunda, sarı cisim oluşumunun başlangıç evresindeki kanlı yapı.

Köpeklerin gastrointestinal hemorajik sendromu : Köpeklerin kanamalı gastroenteritisi.

Purpura hemorajika : Alerjik purpura.

Sistitis hemorajika : İdrar torbasının kanla birlikte bulunan yaygın yangısı.

Trombositer hemorajik diyatezis : Kemik iliğinde trombosit üretiminin azalması veya önceden üretilmiş kan pulcuklarının parçalanması sonucu kanama eğiliminin artışı.

Vasküler hemorajik diyatezis : Vasküler bozukluklara bağlı olarak kanama eğiliminin artışı.

Viral hemorajik septisemi : Çeşitli balık türlerinde özellikle genç alabalıklarda, Rhabdoviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, rengin koyulaşması, karında şişkinlik, vücut yüzeyinde ve yüzgeçlerin tabanında hemorajilerle karakterize, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalık, Egtved hastalığı.

 

Burun kanaması : Damla veya sicim tarzında burundan kan gelmesi, epistaksis, rinoraji, rinore. Kaynağının burun boşluğu, sinüsler, hava keseleri, nazofarenks veya solunum sisteminin derin bölümlerinden olması önemli değildir. Damla biçiminde burun kanamalarına epistaksis, sicim tarzında şiddetli burun kanamalarına rinoraji denir.

Diğer dillerde Hemorajik anlamı nedir?

İngilizce'de Hemorajik ne demek ? : hemorrhagic