Hernia türkçesi Hernia nedir

  • Fıtık.
  • Kavlıç.
  • Herhangi bir organ veya dokunun bir kısmının, kendisini saran yapıdan, doğal veya kazanılmış bir delik veya kanalla dışarıya çıkması, herni, hlk. fatık.
  • Herni.
  • Kasık yarığı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Hernia ile ilgili cümleler

English: He's in bed because he has a hernia.
Turkish: Fıtığı olduğu için yatıyor.

English: If I lift that piano, I'll get hernia.
Turkish: O piyanoyu kaldırırsam fıtık olurum.

Hernia ingilizcede ne demek, Hernia nerede nasıl kullanılır?

Hernia inguinalis : Bağırsak, omentum, idrar torbası, dölyatağı gibi karın organlarının; daha çok da ince bağırsakların doğuştan veya sonradan kasık kanalları içerisine girmesiyle oluşan fıtık, hernia inguinalis, inguinal fıtık. en sıklıkla dişi köpeklerde görülür, domuz ve sığırlarda kalıtsaldır. Kasık fıtkı.

Hernia uteri : Hernia uteri. Uterus fıtkı. Döl yatağı fıtkı.

Hernia ventralis : Karın fıtkı. Karın duvarını oluşturan kasların ve peritonun değişik boyutlarda yıkıma uğraması sonucu karın içi organların deri altında yerleşmesi.

Hernia winslowi : Winslowi fıtkı. Winslowi deliğine veya kanalına bağırsak ve bağırsak askısının girmesiyle oluşan fıtık. atlarda, normalde kısa ve ince bir yarık biçiminde olan bu deliğin yaşla birlikte genişlemesi fıtık oluşumuna yatkınlık oluşturur.

 

Diaphragmatic hernia : Karın iç organlarının diaframdan göğüs boşluğuna girmesi. Diyaframadaki doğuştan veya kazanılmış bir delikten veya yırtıktan karın organlarının göğüs boşluğuna geçmesi. doğuştan olarak en yaygın olarak kedilerde görülür, kazanılmış olanlar ise, karın bölgesine çarpma sırasında eğer nefes borusunun ağzı açık ise, göğüs ve karın boşlukları arasında oldukça yüksek bir basınç farklılığı nedeniyle oluşur. Diyafragma hernisi. Midenin bir kısmının göğüs kafesine çıkması. Diyafram fıtkı. Diyafragmatosel.

Scrotal hernia : Skrotum fıtkı. Skrotosel.

Perineal hernia : Perineal fıtık. Perineum fıtkı. İdrar torbası, yağ dokusu veya prostat bezinin perineum bölgesinin alt ve yan yüzüne doğru çıkıntı oluşturması, perineal fıtık. genellikle yaşlı erkek köpeklerde, prostat hipertrofisi ve kabızlıkla birlikte görülür.

Esophegeohiatal hernia : Midenin yemek borusu içine doğru fıtıklaşması. Özofago-hiyatal herni.

Strangulated hernia : Düğümlü fıtık. Bağırsak fıtıklarında, fıtık deliğiyle fıtık kesesinin dar olması, fıtıklaşan organın fıtık kesesine yapışması veya fıtıklaşan organın genişlemesi sonucu oluşan tıkanma veya boğulmayla sonuçlanan fıtık. kısa sürede ödem, nekroz ve kangren veya yırtılma sonucu karın zarı yangısına neden olur. Boğulmuş fıtık.

 

Omental hernia : Büyük ve küçük omentumda oluşan yırtıktan ince bağırsakların geçmesiyle oluşan fıtık. Omentum fıtkı.

İngilizce Hernia Türkçe anlamı, Hernia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hernia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Colpocele : Vajinosel. Vajina fıtığı. Kolposel.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Omphalocele : Omfalosel. Göbekteki fıtığa benzer şişlik. Göbek fıtkı.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Inguinal hernia : İnguinal fıtık. Bağırsak, omentum, idrar torbası, dölyatağı gibi karın organlarının; daha çok da ince bağırsakların doğuştan veya sonradan kasık kanalları içerisine girmesiyle oluşan fıtık, hernia inguinalis, inguinal fıtık. en sıklıkla dişi köpeklerde görülür, domuz ve sığırlarda kalıtsaldır. Kasık fıtığı. Bir tür fıtık. Kasık fıtkı.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Diverticulum : Uzantı. Çıkmaz. Torbacık. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir vücut boşluğundan dallanan kese (anatomi terimi). Divertikülüm. Kör kese. Ayrılan yol. kör kese. Divertikel. Ucu kapalı kanal. bir kanal ya da boşluktan ayrılan ucu kapalı kör kese.

Hernia synonyms : hiatus hernia, laparocele, hernias, abdominal ovariectomy, exomphalos, vaginocele, herniations, a amplitude mod, hiatal hernia, umbilical hernia, eventration, a crochordon, abdomen, herniation, abaxial, diaphragmatic hernia, abdominal palpation, abattoir, a c deformity, a clay, rupture, a band, herniae, abamectin, keratocele.

Hernia ingilizce tanımı, definition of Hernia

Hernia kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, hernia of the brain, of the lung, or of the bowels. Hernia of the abdominal viscera in most common. Called also rupture. A protrusion, consisting of an organ or part which has escaped from its natural cavity, and projects through some natural or accidental opening in the walls of the latter.