İçbükey nedir, İçbükey ne demek

İçbükey; fizik, matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav

"İçbükey" ile ilgili cümle

  • "İçbükey mercek. İçbükey ayna."

Bilimsel terim anlamı:

fizik: Yüzeyi düzgün ve yuvarlak bir çukur biçiminde olan (cam, mercek, ayna ve benzeri).

İngilizce'de İçbükey ne demek? İçbükey ingilizcesi nedir?:

concav, concave

Osmanlıca İçbükey ne demek? İçbükey Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

muka'ar

İçbükey anlamı, kısaca tanımı:

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Düzgü : Norm.

Pürüzsüz : Düzgün (ses). Hatasız, takılmadan. Pürüzü olmayan.

Çukur : Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer. Çene ve yanaktaki gamze. Mezar.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

 

Obruk : İçbükey. İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu. Çok yemek yiyen, çok iştahlı.

Mukaar : İçbükey.

Diğer dillerde İçbükey anlamı nedir?

İngilizce'de İçbükey ne demek? : adj. concave

Fransızca'da İçbükey : concave

Almanca'da İçbükey : adj. konkav

Rusça'da İçbükey : adj. вогнутый